esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

VIII. İlamer Uluslararası Öğrenci Sempozyumu

VIII. İlamer Uluslararası Öğrenci Sempozyumu

Sempozyum

İlahiyat Araştırma Merkezi'mizin 09-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceği VIII. İLAMER Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'na başvurular başlamıştır. 

Aşağıda yer alan formu doldurarak sempozyumumuza başvurabilirsiniz.

 "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İSLAM MEDENİYETİNDE

İLİM ADAMLARININ ÖZGÜNLÜK VE ÖZGÜRLÜK ARAYIŞI"

-ÖRNEK TEBLİĞ KONULARI-

-          Osmanlıda Kadızadeliler- Sivasiler Çekişmesi Bağlamında Ulemanın Özgürlüğü Meselesi

-          İktidar-Ulema İlişkisi Bağlamında Mihne Süreci

-          Osmanlıda İlmiye Teşkilatının Ulema Üzerindeki Etkisi 

-          Osmanlıda Din Özgürlüğünün Teminatı: Millet Sistemi

-          İslam Dünyasındaki İlk Şehir Tarihi Olması Yönüyle İbni Şebbe’nin Tarihu’l-Medine Adlı Eseri

-          İbn Sina’nın Varlık ve Mahiyet Anlayışı

-          Özgünlük Açısından Şerh ve Haşiye Geleneği

-          Kazvinî’nin Telhis’i Üzerine Yapılan Şerhlerin Sonradan Yapılacak Çalışmaların Özgünlüğüne Etkisi

-          Mübalağa Siğalarının Allah İçin Kullanımı

-          Özgün Bir Ders Halkası: Huzur Dersleri

-          Tefsir Tarihi Yazımında Özgünlük Sorunu

-          Ahmet Mithat Efendi’nin Tarih-i Edyan Adlı Eseri

-          Tahkik Ma Li’l Hind  (Birunin Gözüyle Hindistan) Adlı Eser

-          Hikmet Tanyu’nun Dinler Tarihçiliği

-          Bilginin Tasnifi Bağlamında Maturidi’nin Özgünlüğü

-          Ali Ufki Bey’in Osmanlı Dönemi Müziğindeki Yeri

-          Türklerin Osmanlı Dönemi Müziğine Katkısı

-          Kaynak Teşkil Etmesi Yönüyle Sahabenin Özgünlüğü

-          İslam Medeniyetinde Tercüme Hareketleri

-          Tehafüt ve Reddiye Geleneği

-          Dinden Dönme ve Özgürlük

-          Semantik Açıdan Özgürlük ve Özgünlük Kavramları

-          İslam Medeniyetinde Özgürlük ve Özgünlük Anlayışı

-          Kitle İletişim Araçlarındaki Dinî Programların Özgünlüğü

-          Özgürlük Mü? Özgünlük Mü?: İntihal

-          Ekonomik Gücün Dini Araştırmaların Niteliğine Etkisi

-          İlahiyat Disiplinlerinde Yapılan Akademik Çalışmaların Özgünlüğü

-          Hadisleri Değerlendirmede Kullanılan Kriterlerin Özgünlük ve Özgürlük Sorunu

-          İlim Adamlarının Özgün ve Özgür Olduklarının Bir Ölçüsü Var Mıdır?

-          İlim Adamlarının Mutlak Olarak Özgün ve Özgür Olmaları Mümkün Müdür?

-          Özgün ve Özgür İlim Adamlarının Toplumlar Açısından Önemi ve Değeri Üzerine

-          Yönetim Biçimlerinin Âlimin Özgürlüğüyle İlişkisi Üzerine: Ramazan el-Butî Örneği

-          Ekonomik Özgürlüğün Âlimin Özgürlüğüyle Olan İlişkisi: Ebu Hanife Örneği

-          Özgün ve Özgür Olmak İçin Sivil İlim Adamı Olmak Bir Avantaj mıdır?

-          Hâkim Din Anlayışı ve Kültürlerin İlim Adamlarının Özgünlüğü Ve Özgürlüğüyle Olan İlişkisi Üzerine

-          İslam Tarihinde Özgün ve Özgür İlim Adamlarının Bulunduğu Dönemlerin Temel Özellikleri Üzerine

-          Özgün İlim Adamlarının Yetişmemesinde, İlimlerdeki Otoritelerin Etkisi Var Mıdır? 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile