Din ve Trafik Sempozyumu

Sempozyum
semp din ve tarfik07 Nisan 2016
Çağımızda trafik, fert ve toplum hayatının bir parçası haline gelmiştir. Bu zorunluluktan hareketle nakil ve ulaşım vasıtalarına duyulan ihtiyaç, her geçen gün artmaktadır.
Geçmişe oranla yol ve araçların standardı gibi fiziki koşulların iyileştirilmesine rağmen trafik kazaları hız kesmeden devam etmektedir. Her kaza sonucunda ölüm, yaralanma veya maddi hasar gibi telafisi güç durumlarla karşılaşılmaktadır. Nitekim ülkemizin son 20-30 yıllık tarihine bakıldığında trafik kazaları sonucu meydana gelen maddi kayıplar bir yana, on binlerce insanın hayatını kaybettiği, bunların birkaç katının yaralandığı, hatta ömür boyu engelli hale geldiği üzüntü ile gözlemlenmektedir.
     Yaşanan tüm bu acı ve kayıplar karşısında kamu, özel kurum ve kuruluşları ile bilim insanlarına daha çok sorumluluk düşmektedir. Bu bağlamda trafik kazalarının önüne geçmek için fert ve toplumun dinî, ahlâkî, hukukî, eğitsel, kültürel ve bilhassa kul hakkı açısından bilinçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca konunun sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirmesine de ihtiyaç vardır.
     Her ne kadar ilgili kurumlar, alanlarında gerekli çalışmaları yapıyor olsa da bu çalışmalarda konunun dini ve ahlaki boyutunun yeterince ele alınmadığı gözlenmektedir. Sorunun çoğunlukla “insan kaynaklı” olması dikkate alındığında konuya dinî ve ahlakî açıdan bakmayı zorunlu kılmaktadır. Her ne kadar kaza olgusu önceden planlanmayan beklenmedik bir olay olarak ifade edilse de birtakım ihmal, yanlış bilgi ve hatalı davranışlar kazaların en önemli nedenidir. Oysaki önceden alınabilecek tedbirler, birtakım korunma yöntemleri ve bilinçlenme ile kaza oranları azaltılabilir. Dolayısıyla trafik kazalarını engellemek, kaza olasılığını hazırlayan faktörlerin önüne geçme veya en azından onları azaltmakla mümkündür. Bunu sağlamak için yapılması gereken bireysel ve sosyal düzeyde dini ve ahlaki bir şuurun kazandırılmasıdır. Fakültemiz, trafik olgusunun yeterince üzerinde durulmayan bu boyutuna bir katkı sunmak amacıyla İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi “DİN VE TRAFİK” ana başlığı altında Ulusal bir Sempozyum düzenlemeyi uygun görmüştür.
     Aşağıda konu başlıkları verilen alanlarda tebliğ ile katılmak isteyenlertebliğ özetlerini gönderme tarihi, kabul edilen özet metinlerin ilanı gibi hususlar sempozyum takviminde belirtilmiştir.  Sunulan tebliğler kitap halinde basılacak ve toplumun istifadesine sunulacaktır.

SEMPOZYUM TAKVİMİTebliğ özetlerinin son gönderme tarihi:    08/08/2016
Özetlerin incelenmesi ve duyurulması:    18/01/2016
Tebliğ metinlerinin gönderme tarihi:         18/03/2016

                    Sempozyum Tarihi:      07-09 04 2016 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile