Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dini Söylem

Sempozyum

semp dini soylemİslami Araştırmalar Vakfı ve Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle tertip edilen Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dini Söylemin Önemi isimli sempozyum 16-18 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Toplantı Programı aşağıda yer almaktadır:

 

16 Ekim 2015 – Cuma

AÇILIŞ OTURUMU

09.30 – 10.45

Başkan:Prof. Dr. Saim YEPREM

Marmara Ü.İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

KUR’ÂN TİLÂVETİ

** *

PROTOKOL KONUŞMALARI

Doç. Dr. MahmutÇINAR

GaziantepÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. ŞehmusDEMİR

GaziantepÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. AliÖZEK

İslâmî İlimlerAraştırma Vakfı (İSAV) Başkanı

Prof. Dr.İbrahim HATİBOĞLU

YÖK Üyesi

Prof. Dr. M.Yavuz COŞKUN

GaziantepÜniversitesi Rektörü

Fatma ŞAHİN

GaziantepBüyükşehir Belediye Başkanı

** *

AÇILIŞKONFERANSI

10.45 – 11.30

Prof. Dr. MehmetGÖRMEZ

Diyanetİşleri Başkanı

ARA 11.30 – 14.00

Cuma Namazı ve Yemek

 

16 Ekim 2015 – Cuma

I. OTURUM 14.00 – 16.00

TOPLUMDA BİRLİKve BERABERLİĞİN ÖNEMİ ve DİNÎ TEMELLERİ

Başkan: Prof. Dr. Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU

BayburtÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

1.Tebliğ: İbadet Hayatımızın Toplumsal Bütünlüğe Katkısı

Prof.Dr. Sadık KILIÇ

AtatürkÜniversitesi İlâhiyat Fakültesi

** *

2. Tebliğ: Kur'an'ıBütünleştirici ve Ayrıştırıcı Bir Metin Olarak Okumanın Şifreleri

Prof. Dr.Mustafa ÖZTÜRK

ÇukurovaÜniversitesi İlâhiyat Fakültesi

** *

3. Tebliğ:Hz. Peygamber ve Râşit Halifeler Döneminde Birlikte Yaşama Tecrübesi

Prof.Dr. Adnan DEMİRCAN

İstanbulÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

ARA 16.00 – 16.15 (Çay)

16 Ekim 2015 – Cuma

II. OTURUM

16.15 – 18.00

FARKLI İNANÇ veDÜŞÜNCE MENSUPLARIYLA BİR ARADA YAŞAMA

Başkan: Prof. Dr.Mahmut KAYA

İstanbulÜniversitesi Edebiyat Fakültesi

Emekli ÖğretimÜyesi

1. Tebliğ: Dinî Açıdan Farklıİnanç Gruplarıyla Bir arada Yaşamanın İmkânı

Prof. Dr. İlyasÇELEBİ

İstanbul 29Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

2. Tebliğ: Günümüzde İslâmî FaaliyetlerAlanındaki Düşünce Sorunları Üzerine

Prof. Dr. MehmetZeki İŞCAN

AtatürkÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

3.Tebliğ:Hıristiyanlık ve İslâmTarihinde Yaşanan İç Çatışmalar Üzerine Bir Değerlendirme(Batı’da YüzyılSavaşları)

Prof. Dr. Ö.Faruk HARMAN

MarmaraÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli ÖğretimÜyesi

** *

17 Ekim 2015 – Cumartesi

III. OTURUM

09.00 – 10.30

BİRLİĞİPEKİŞTİREN UNSURLAR OLARAK İBADET ve DİĞER DİNÎ FAALİYETLER

Başkan: Prof. Dr. MetinYURDAGÜR

MarmaraÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

1.Tebliğ: ToplumsalBirlik ve Beraberliğin Kur’ânî Temelleri

Prof. Dr.Abdülhamid BİRIŞIK

MarmaraÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

2. Tebliğ: Toplumsal Barışı Tehdit Eden Unsurlara KarşıDin Eğitiminin Gücü ve İşlevi

Prof. Dr.Hüseyin YILMAZ

CumhuriyetÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

3. Tebliğ:Toplumun Din Anlayışında Birleştirici ve Ayrıştırıcı Hususlar

Yrd. Doç. ErolERKAN

GaziantepÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

ARA 10.30 – 11.00 (Çay)

 

17 Ekim 2015 – Cumartesi

IV. OTURUM 11.00 – 12.30

ÖRGÜN ve YAYGINDİN HİZMETLERİNDE DİNÎ SÖYLEM

Başkan: Prof. Dr. CahitBAĞCI

GaziantepÜniversitesi Rektör Yardımcısı

 

1. Tebliğ: İlmî-Dinî Söylemin Topluma Yansımasında Görülen BazıSorunlar

Prof. Dr. ŞehmusDEMİR

GaziantepÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

2. Tebliğ: Dinî SöylemAçısından Çeşitli Gruplar Üzerine Sosyo-Psikolojik Çözümlemeler

Prof. Dr. M.Doğan KARACOŞKUN–Yrd. Doç. İbrahim EFE

Kilis Üniversitesi İlahiyat Fakültesi–Kilis Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi

** *

3. Tebliğ: DiyanetFaaliyetlerinde Dinî Söylemin Toplumsal Bütünlük Açısından Tahlili

Ahmet ÇELİK

Gaziantep İlMüftüsü

** *

ARA 12.30 – 13.45(Yemek)

 

17 Ekim 2015 – Cumartesi

V. OTURUM 13.45 – 15.15

GÜNÜMÜZDEDEĞİŞEN TOPLUM HAYATI ve DİNÎ SÖYLEM

Başkan: Prof. Dr. AliGÜR

GaziantepÜniversitesi Rektör Yardımcısı

 

1. Tebliğ: ToplumsalBirliğin Güçlendirilmesinde Ahlâkî Değerlerin Önemi

Prof. Dr. EyüpBEKİRYAZICI - Prof. Dr. Mehmet DAĞ

AtatürkÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

2. Tebliğ: YardımKuruluşlarının Faaliyetlerinin Toplum Üzerinde Ayrıştırıcı ve Bütünleştiriciİşlevleri

Ar. Gör. MehmetAKSÜRMELİ–Ar. Gör. Zeynep Serap TEKTEN

GaziantepÜniversitesi İlahiyat Fakültesi–Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

** *

3. Tebliğ: Farklıİnanç Mensuplarıyla Bir Arada Yaşama Tecrübesine Temel Teşkil Eden Kur’ânî İlkeler

Prof. Dr. Beşir GÖZÜBENLİ

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

** *

 

ARA 15.15 – 15.30(Çay)

 

17 Ekim 2015 – Cumartesi

VI. OTURUM 15.30 – 17.00

MEDYA ve SİVİLTOPLUM KURULUŞLARINDA DİNÎ SÖYLEM

Başkan: Prof. Dr. BedreddinÇETİNER

MarmaraÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

1.Tebliğ: Toplumsal Birliğin Sağlanmasında SûfîSöylemin Etkisi
Prof. Dr. KadirÖZKÖSE
CumhuriyetÜniversitesi İlahiyat Fakültesi
** *

2.Tebliğ:Toplumun Ayrışmasında Medya Dilinin Etkisi

Mustafa EKİCİ

TRT 6 YayınMüdürü

** *

3. Tebliğ:Toplumsal Birliği SağlamadaSTK’ların Başarı Düzeylerinin Tahlili

Turgay ALDEMİR

Bülbülzade VakfıBaşkanı

** *

ARA 17.00 – 17.15 (Çay)

 

17 Ekim 2015 – Cumartesi

 

DEĞERLENDİRME OTURUMU

17.15–18.30

Başkan:Prof.Dr. Şehmus DEMİR

GaziantepÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr.Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU

Bayburt Üniversitesiİlahiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. SaimYEPREM

MarmaraÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İlyasÇELEBİ

İstanbul 29Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. SadıkKILIÇ

AtatürkÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

AhmetKÖLEMEN

İlimYayma Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı

 

KAPANIŞ

 

Tarihî Mekânlara Gezi

 

18 Ekim2015 – Pazar

 

09.00 – 13.00

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile