İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu

Sempozyum

selcukNecmettin Erbakan Üniversitesi, İslam Medeniyetinde Zaman konulu bir sempozyum düzenliyor. Sempozyum bilgileri aşağıdadır:

  Sempozyum Duyurusu:

Zaman kavramı ve algısı üzerine bilimsel ve akademik çalışmalar uzun bir zamandan beri yapılmaktadır. Genel olarak insan hayatının her yönüyle ilişkili olsa bile, zaman konusu özellikle, din, felsefe ve müspet bilimlerde yoğun bir şekilde araştırılıp tartışılmaktadır. Tarihten günümüze her insan için ve her toplum için zaman önemlidir. Geçmiş, şimdi ve gelecek, tamamen insanın zaman içinde konumuyla ilgilidir. Ayrıca, zamanın mahiyetine, tanımına, algısına ve olgusuna dair her kültür ve medeniyet kendine özgü yorumlar getirmişlerdir. İslam kültür ve medeniyeti bu konu hakkında zengin bir literatüre sahiptir. Tarihin hemen hemen her döneminde, İslam düşünürleri ve bilim adamları bu konuyu ele alıp, incelemişler ve tartışmışlardır. Ancak yapılan çalışmaların çoğu henüz gün ışığına çıkmamakla birlikte, onların günümüze olan ilgisi ve önemi de pek ortaya konulamamıştır.

 Yapmayı planladığımız Uluslararası Sempozyumla bu önemli konu, farklı alanlarda ele alınıp incelenecek ve İslam kültür ve medeniyetinin insanlığa katkısı ortaya konacaktır.

Önemli Tarihler

Bildiri Özetleri Gönderimi İçin Son Tarih

17 Nisan 2015

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi

15 Mayıs 2015

Tam Metin Gönderilmesi Son Tarihi

29 Ağustos 2015

Sempozyum Programının Duyurulması

18 Eylül 2015

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile