Cami ve Cemaatin İnşa ve İhyası Sempozyumu

Sempozyum

semp camii ve cemaatYECDER olarak her yıl organize edilen “Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu”nun altıncısı bu yıl, Konya İl Müftülüğü, NEÜ İlahiyat Fakültesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 25-26 Nisan 2015 tarihlerinde Konya’da düzenlenecektir.

   Sempozyum davet metni ve detayları aşağıda yer almaktadır:

Kâbe’nin birer şubesi olan camiler, mü’minleri biraraya getirerek kaynaşmalarını sağlayan, farklı yaş, ırk, cinsiyet, renk, mevki ve makamdan insanları buluşturan mekânlardır. Bu güzide mekânlarda gerçekleştirilecek olan kaliteli ve etkin din hizmetleri, camilerin ve camilerin süsü olan cemaatin inşa ve ihyâsı ile mümkün olacaktır.

             YECDER, Konya İl Müftülüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak, cami görevlilerinin, bu görevlileri yetiştiren din eğitimcilerimiz ve bu alanda faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki çalışmalarını önemsemekte, bu çalışmaların ve başarılı hizmetlerin daha da yaygınlaşmasını arzu etmekteyiz.

             Sempozyum organizatörleri olarak, yaygın ve örgün din hizmetlerinin paydaşları olan din görevlilerini; bu alanda faaliyet gösteren akademisyenleri, müftü, vâiz, imam hatip, müezzin kayyım, Kur’an kursu öğreticilerini, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ve İHL meslek dersleri öğretmenlerini, yapmış oldukları özgün çalışmalarını anlattıkları bildiri özetleriyle, VI. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu’na başvuruda bulunmaya davet ediyoruz.

Bildiri Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız!

        SEMPOZYUMDA BİLDİRİ SUNULABİLECEK ÖRNEK KONU BAŞLIKLARI:

 •  Ülkemizde Camilerin ve Cami Cemaatinin Mevcut Durumu
 •   Erdemli Toplumun İnşasında Camilerin Rolü ve Önemi
 •   Günümüzde Cami Merkezli Din Hizmetlerinin İcrasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 •   Cami Cemaatinin Bilgi, Amel, Ahlak, Görgü Kuralları vb. Yönlerden Niteliği ve Seviyelerin Bölgesel Mukayesesi
 •   Çocuk ve Gençlerin Cami Algılarının Geliştirilmesi (Anketler, Olumlu Algının Önündeki Engeller ve Öneriler)
 •   Çocukların Ruhi Gelişiminde Camilerin Önemi
 •   Kur’an ve Sünnet Eksenli Yeni Bir Toplumun İnşasında “Cami Merkezli Okul Öncesi Dönemi Eğitimi”nin Önemi
 •   Günümüzde İşlevi ve İhyasıyla Örnek Camiler ve Din Görevlileri
 •   Tarihsel Süreçte Cami Çeşitleri ve Külliyelerin Toplumu İhyâsı
 •   Günümüzde Mahalle Mescitlerinin Toplumun Eğitim, Kültür ve Sosyal Hayatına Katkıları
 •  Ülkemizde İHL ve İlahiyat Fakültelerinin Cemaatin İhyasında Öncü Rolü
 •  Din Görevlilerinin Yetişmesinde Çevrenin, Toplumsal Yapının ve Cemaatin Rolü
 • ·İl-İlçe Merkezlerine Toplumun Her Kesimine Hitap Eden Camilerin Kazandırılması (Çocuk-Genç-Yaşlı-Kadın-Engellilere Yönelik Fizikî Donanım Ve Programlar)
 • ·Din Görevlilerinin Yetişmesinde ve Din Hizmetlerinde İHL-İlahiyat-Diyanet İşbirliğine Yönelik Teklifler
 • ·Cami Hizmetlerinde STK ve Yerel Yönetimlerle İşbirliği
 • ·Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Faaliyetlerinin Analizi

      SEMPOZYUM TAKVİMİ:

Sempozyum Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi

06 Şubat 2015

Kabul Edilen Bildirilerin ve Sempozyum Programının İlanı

23 Şubat 2015

Sempozyum Tam Bildiri Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi

10 Nisan 2015

Sempozyum Tarihi

25–26 Nisan 2015

Bildiri Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız!

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile