esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

Sinema ve Din Sempozyumu

Sinema ve Din Sempozyumu

Sempozyum

semp-sinema-ve-dinMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu düzenliyor.

 

Sempozyum, Dünyada (özellikle ABD, İngiltere ve Avusturalya) ilgi çekici inter-disipliner bir akademik alan olan “Sinema ve Din” konusunda ülkemizde farkındalık oluşturmak; hem ilahiyat hem de iletişim fakültelerindeki akademisyenleri bu alana dair fikir üretmeye teşvik etmek amacıyla 21-24 Mayıs 2015 tarihlerinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve University of Nebraska Omaha işbirliği ile İstanbul’da düzenlenecektir.

Sempozyum, teorik değerlendirmeler, saha araştırmaları ve uygulama örneklerine yer veren sunumlara açıktır.

Sempozyumda ele alınması düşünülen konular aşağıdaki gibi olup bu konulara ek olarak yeni konuların önerilmesi de mümkündür.

 • Sinema ve din eğitimi
 • Sinema filmlerinin örgün din eğitiminde bir araç olarak kullanımı
 • Sinema filmlerinin yaygın din eğitiminde bir araç olarak kullanımı
 • Sinema ve değerler eğitimi
 • Türk sineması ve din
 • Sinema ve İslam hukuku
 • İslam hukuku açısından sinemanın problemleri ve bu problemlere çözüm yolları
 • Sinema ve din psikolojisi
 • Sinema filmlerinin dindarlık üzerindeki etkileri
 • Sinema ve din sosyolojisi
 • Sinemanın toplum üzerindeki etkileri
 • Sinema ve İslamofobi
 • Sinema ve Tefsir
 • Sinema ve Hadis
 • Kuran ayetlerinin sinemada kullanımı
 • Filmlerin alt metinlerinde yer alan ayet ve hadisler
 • Sinema filmlerinde Kur’an kıssalarına yapılan atıflar
 • Filmlerin alt metinlerinde İslami mesajların, Kur’an kıssalarının, ayet ve hadislerin sunulma imkanı
 • Sinema ve dini musiki
 • Sinema filmlerinde kullanılan dini müzikler ve bunların filmlere kattığı değerler
 • Türk sinemasında dindar tipolojileri
 • Türk sinemasının dine bakışı
 • Dindar bir sinema mümkün müdür?
 • İslami bir sinema mümkün müdür?
 • Sinemanın İslamileştirilmesi mümkün müdür?
 • Sinema ve hikmet
 • Sinema ve dinler tarihi
 • Sinemada dinlerin sunumu
 • Sinema filmlerinde dinlere olumlu ve olumsuz yaklaşımlar
 • Dinleri eleştiren filmler
 • Dinleri değerlendiren filmler
 • Filmleri anlamak için dinin kullanımı
 • Dinleri öğrenmek için filmlerin kullanımı
 • Sinema ve Kelam
 • Kelam problemlerinin sinema filmlerinde örneklendirilmesi
 • Sinema ve tasavvuf
 • Sinema ve islam sanatları
 • Geleneksel islam sanatlarının sinema filmlerinde kullanılması
 • İslam sanatlarının estetik ilkeleri sinema sanatına farklı ufuklar açabilir mi?
 • Sinema ve islam edebiyatı
 • İslam edebiyatından sinemaya uyarlamalar.
 • İslam geleneğindeki menkıbe, kıssa ve diğer edebi formlar sinema sanatına farklı ufuklar açabilir mi?

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile