3. Felsefe Tarihi Koordinasyon Toplantısı

Sempozyum

sutcuimamİlahiyat fakülteleri Felsefe Tarihi Anabilim Dalı 3. Koordinasyon Toplantısı, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğretim üyelerinin katılımı ile Kahramanmaraş’ta düzenlendi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ilahiyat fakültesi ev sahipliğinde Cahit Zarifoğlu konferans salonunda gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı 2 gün süreyle devam etti. Toplantıda, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen akademisyenler Din-Felsefe ilişkisi ve ilahiyat fakültelerinin müfredat sorunlarına çözüm yolları arandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KSÜ İlahiyat Fakültesi Dekan vekili Prof Dr. Zekeriya Pak, İlahiyat Fakültelerinde felsefe alanında yaşanan müfredat sorunlarına değindi.

Türkiye’de bir dönme, felsefe düşüncesinden yoksun ilahiyat mezunu projesi gerçekleştirilmek istendiğini belirten Pak, "Anabilim Dalı ve Akademik sorunların ele alındığı geleneksel Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı'nın 3. gerçekleştiriyoruz. İlahiyat fakültelerinin özellikle felsefe alanında problemlerin çözümüyle ilgili fikirler ortaya çıkacak. Türkiye’de ilahiyat fakültelerinin özellikle Felsefe Anabilim Dalları'yla ilgili ciddi müfredat sorunları yaşadık. Bazı öneriler çerçevesinde Felsefe Tarihi, Din Felsefesi ve İslam Felsefesi Anabilim Dalı derslerinin özellikle azaltılmaya çalışılarak Felsefi düşünceden yoksun bir İlahiyat mezunu projesi gerçekleştirilmek istendi. Bazı hocalarımızın gayretleriyle bu teşebbüs akamete uğradı. Halen İlahiyat Fakültelerimizde Felsefe Anabilim Dallarının müfredat programları ciddi anlamda mevcudiyetini koruyor. Ama yinede bazı sorunlar var. İlahiyat fakülteleri arasında hem akademik hem de müfredat belirlenmesi konusunda kapsamlı ve koordineli bir birlikteliğin olmadığını görüyoruz. Bu toplantıların, sorunların gerekli mercilere ulaştırılarak çözünme katı sağlayacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

    Toplantıda söz alan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Fatih Karaaslan da, felsefenin insanların düşünce hayatına farklılık kattığını ifade etti. Zihin yorgunluklarıyla oluşturulan düşüncelerin felsefe tarihini sistemli bir şekilde önümüze koyduğunu aktaran Rektör Karaaslan şöyle konuştu: “Düşünce hayatımıza getirdiği farklı bakış açılarıyla felsefe olayları, durumları, varoluşun farklı biçimlerde yorumlayabilme kabiliyeti kazandırmaktadır. Felsefe alanı çok sayıda farklı, bir diğerini nakzeden çeşitli görüşlerle doludur. Zihin yorgunluklarıyla oluşturulan bu görüşlerin birçoğu, adeta ne olursa olsun yaklaşımı içinde, vahyin getirdiklerinden farklı bir açıklamanın ortaya konması amacıyla yapılmış, bilinçli yada bilinç dışı çabaların ürünü gibi görünmektedir. İşte tüm bu görüşlerin getirdiği yenilikler, kavramlar, bunların doğuşu, farklılıkları, mukayesesi derli toplu olarak felsefe tarihinde yer almaktadır. Felsefe tarihi sistemli bir şekilde bunları önümüze koymaktadır."

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile