esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

İslam ve Sanat Sempozyumu

İslam ve Sanat Sempozyumu

Sempozyum

semp-islam-ve-sanatk-Bir medeniyetin esaslı göstergelerinden biri de sanattır. Bir başka deyişle sanat, o medeniyete kaynaklık edip can veren inanç, ahlâk ve dünya görüşü ile yaşayış biçiminin estetik hüviyet kazanmış hâlidir.

 

Böyle olduğu içindir ki sanat, ait olduğu medeniyetin kurucu ilkelerinden soyutlanamaz. Endülüs’ten Endonezya’ya, Asya’nın ortasından Afrika’nın derinliklerine Müslümanların elinde canlanan sanat da bizâtihî İslâm’ın varlık, bilgi ve değer anlayışından neş’et etmiştir. Bu anlayış, kendisi güzel (Cemîl) olup güzelliği (cemâli) seven Yüce Yaratıcı’nın birliğini merkeze alan, O’nun insanlığa gönderdiği son yazılı mesajı olan Kur’ân-ı Kerîm ile bu mesajı duyuran Hz. Peygamber’i (s.a.v.) ilham kaynağı kabul eden ve değer yargılarını bu iki kaynaktan alan, son derece özgün ve göz kamaştırıcı bir sanat gerçeğini doğurmuştur. İslâm sanatı, Türklerin İslâm’ı kabulünden sonra hakim oldukları coğrafyalardaki bütün ırkların katkılarıyla zenginleşmiş, hattâ gayr-i Müslim unsurların bile bu medeniyetin kültürel çocukları olarak Türk–İslâm sanatına nitelikli katkıları olmuştur. İslâm sanatı kuramcılarının söylediği gibi, “Müslüman sanatçı, bir Rönesans ressamı gibi eski üsluptan kopmayı ifade eden köklü bir yenilik arayışı içinde olmaktan ziyade, kendinden önceki üslûbu birtakım ince çeşitlemeler ve uyarlamalarla yenileyerek ihya etmek istemiştir.”

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak İSAV’ın maddî katkılarıyla düzenlemeyi planladığımız İslâm ve Sanat Sempozyumu’nda, tarihî süreç içerisinde bu ihya faaliyetinin bütün sanat dallarındaki izdüşümlerini keşfetmeye çalışacağız. Bu bağlamda İslâm düşünce tarihi ve coğrafyasında Fıkıh, Kelâm ve Tasavvuf ile mimarî, güzel sanatlar, görsel sanatlar, geleneksel sanatlar, şiir, edebiyat, musikî ve estetik arasındaki bağlantı ve etkileşimin parametrelerini tesbit etmek, İslâm ve Sanat ilişkisini kavramamızda önemli katkılar sağlayacaktır. Hatta, diğer dinler ve İslâm içi çeşitli dinî akımlar ile her türlü inanç ve başlı başına inanma duygusunun kültürler arası etkileşimdeki rolünü sanat üzerinden takip etme imkanı da sunacaktır.

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

2. KONU

İSLÂM ve SANAT

Bu konu, aşağıdaki ana başlıklar altında incelenecektir:

1. Düşünce Tarihi

2. Felsefe

3. Fıkıh

4. Kelâm

5. Tasavvuf

6. Mimarî

7. Güzel Sanatlar

8. Geleneksel Sanatlar

9. Görsel Sanatlar

10. Şiir

11. Edebiyat

12. Musikî

13. Estetik

14. Sanat Tarihi

15. Sosyoloji

3. SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ ve SEKRETARYA

İslâm ve Sanat Sempozyumu’nun koordinatörlüğünü, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yürütecektir. İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ise Sempozyumun her türlü maddî giderlerini üstlenecektir.

Sempozyum Sekretaryası ve İletişim:

Yrd. Doç. Dr. Şeref GÖKÜŞ (0505 680 59 11)

Arş. Gör. Esat SABIRLI (0537 680 08 37)

Arş. Gör. Turan BAHŞİ (0533 522 31 84)

Arş. Gör. Yusuf Ziya BAL (0532 716 39 91)

Arş. Gör. Gökcen ORHAN (0553 475 67 18)

Arş. Gör. Tunahan ERDOĞAN (0505 922 73 92)

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. YER

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampus / Antalya.

5. TARİH ve TAKVİM

Sempozyum 7–9 Kasım 2014 tarihlerinde yapılacaktır.

Sempozyum Takvimi şu şekildedir:

24 Şubat 2014 – Sempozyum ilanı

30 Nisan 2014 – Abstract / Özetlerin son kabul tarihi

16 Mayıs 2014 – Kabul edilen başvuruların ilanı

30 Eylül 2014 – Tebliğ metinlerinin son teslim tarihi

24 Ekim 2014 – Sempozyum nihai programının belirlenmesi

7-9 Kasım 2014 – Sempozyumun icrası.

7. SEMPOZYUM PLANI

3 gün sürecek İslâm ve Sanat Sempozyumu’nda toplam 6 oturum gerçekleştirilecektir.

İlk gün sabah Açılışla birlikte Açılış Bildirisi sunulacak, öğleden sonra 2 oturum, ikinci günde 2’si sabah, 2’si de öğleden sonra olmak üzere toplam 4 oturum yapılacaktır. Her bir oturumda 20’şer dakikalık zaman diliminde 5’er tebliğcinin konuşması planlanmaktadır. Sempozyumun üçüncü günü ise Antalya’nın tarihi ve turistik yerleri gezilecektir.

Sempozyumda ortaya çıkan bilgiler, veriler ve değerlendirmeleri kalıcı hale getirmek için bildiriler kitap olarak basılacaktır.

http://ilahiyat.akdeniz.edu.tr/islam-ve-sanat-sempozyumu

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile