esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

Tüm Kitaplar
×

Uyarı

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 8404
JUser: :_load: Unable to load user with ID: 3651

srfmrdTürkiye’de sosyal bilim yapmanın felsefî zorlukları yanında yapısal zorlukları da bulunmaktadır. Kültürel yapılar, sosyal bilim etkinliklerini çoğu zaman kuşatan bir varlık göstermekte ve bu nedenle de Batı dışındaki bilim adamları derin metodolojik sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmaktadırlar.

 

ins_kaderKader problemi, bildiğimiz kadarıyla ilk çağlardan bugüne dek düşünce tarihinin en önemli problemi olmuştur. Filozofu, politikacısı, hukukçusu, din adamı, psikologu ve sade mümini ile bütün toplum katmanlarını meşgul etmiş ve üzerinde çok yoğun tartışmalar meydana gelmiştir.

 

sufi_logoSufi Kitap Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı  öğretim üyesi, İslam Konferansı Örgütü Parlemontalar Birliği Genel Sekreteri ve Türkiye'de ilk olarak “Muhyiddin İbn Arabi'nin Vahdet-i Vücud” felsefesi üzerine akademik çalışma yapan Prof. Dr. Mahmut Erol KILIÇ

sonsuzkullukKitapta denildiği gibi, “İslam’ın manevi zenginliği ibadetlerde gizlidir. İbadetler olmazsa müminin hayatı temelsiz, duvarsız, penceresiz ve çatısız bir eve döner. İbadetsiz hayat değerini ve anlamını yitirir.”

 

sufi_logo Sohbet, ilahî ve ezelî bir gelenektir. Nitekim ilk sohbet “ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sorusuna “belâ” diye cevap verdiğimiz âlem-i ervahta gerçekleşmiştir. Yaratılış, “ol!” sözünün cisimlenmiş hali olduğuna göre aslında var olan her şey,

ImageBu eser Mi­mar Si­nan ve Sü­ley­ma­ni­ye Kül­li­ye­si, kül­tür mi­ra­sı­mız­da­ki bi­ri in­san di­ğe­ri ku­rum olan, bir­bi­ri­ne bağ­lı iki mo­de­lin, yö­ne­tim ve psi­ko­lo­ji çer­çe­ve­sin­de yo­rum­lan­ma­sı­dır.

Diğer Makaleler...