Bartın İslami İlimler Dergisi ilk sayısı yayınlandı

Kitabiyat

bartinBartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisinin ilk sayısı yayınlandı. 2 sayı birlikte çıkan dergide yer alan makaleler şöyle:

1.Sayımızda 4 makale, 2 tercüme makale ve 1 kitap eleştiri yazısı yayımlanmıştır.

Prof. Dr. Yakup CİVELEK, Arap Dilinde Ses Değişmeleri

Erdoğan AKSOY, Câmi Eğitimi ve Câmi Bağlantılı Halkla İlişkilerde İletişim Engelleri

Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKMAZ, Cebrâil ile Rasûlullah’ın İlk Karşılaşmasına Dair Bir

Değerlendirme

Ayhan IŞIK, Mâhir İz Hayatı Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KÖYCÜ, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Vasıfları

Arş. Gör. Nihat DURMAZ, Kant’a Göre Tarih Felsefesi: Terakki Nedir? Adlı Makalenin

Sadeleştirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KÖYCÜ, “Ebu Zur'a er-Râzî ve Hadis İlmi’ndeki Yeri” Adlı Eser

Üzerine Bazı Mülâhazalar ve Tashîhler

2.Sayımızda ise 3 makale, 2 tercüme makale ve 1 Sempozyum değerlendirmesi yer almıştır.

Arş. Gör. Veysel GENGİL, Hz. İbrahim ve Gök Cisimleri Bağlamında Kıssalar

Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKMAZ, Rus Yayılmacılığının Sistemleşme Süreci

Arş. Gör. Duygu KAYALIK, Şaman Terimi Üzerine Bir İnceleme

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KÖYCÜ, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Mucizeleri

Ar. Gör. Tahsin YURTTAŞ, Arap Anlambilimi

Erdoğan KÖYCÜ, III. Hadis Ana Bilim Dalları İhtisas Toplantısı Değerlendirmeleri

bartin dergi

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile