Kitap Tanıtımı / Arapça-Türkçe Haber Çevirisi

Kitabiyat

ktp-arapca-turk-haberGazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN’in merakla beklenen Arapça-Türkçe/Türkçe-Arapça Haber Çevirisikitabı (415 sayfa) Opus Yayınları’ndan çıktı.

Kitapla birlikte, uygulama örneklerinin cevaplarının yer aldığı Arapça-Türkçe/Türkçe-Arapça Haber Çevirisi Anahtar Kitap (150 sayfa) da verilmektedir.

Kitap altıbölümden meydana gelmektedir:

Birinci Bölümde, öğrencilere haber çevirisine ilişkin sağlam bir altyapı kazandırmak amacıyla, kolaydan zora doğru bir yaklaşımla, Arapça ve Türkçede haber dilinin stilistik özellikleri ile haber çevirisinde izlenen bazı stratejiler hakkında “teknik” bilgiler yer almaktadır. On altı üniteden oluşan bu bölüm, haber dili çevirisi için güçlü bir alt yapı oluşturmayı hedeflemektedir.

İkinci Bölümde Arapçadan Türkçeye, farklı temalarda ileri düzeyde çeviri uygulamalarına yer verilmiştir. Bu bölüm 44 uygulamadan meydana gelmektedir. Sınıf içi ve sınıf dışı gerçekleştirilecek bu uygulamalarla bir yandan öğrencilerin tematik sözcük dağarcığı geliştirilirken diğer yandan da çeviri becerilerine ivme kazandırılması planlanmıştır.

Üçüncü Bölümde Türkçeden Arapçaya temel çeviri becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bölüm, on üç üniteden oluşmaktadır.

Dördüncü Bölümde sınıf içinde ve sınıf dışında uygulanmak üzere Türkçeden Arapçaya ileri düzeyde uygulamalara yer verilmiştir. Bölüm 24 üniteden meydana gelmektedir.

Beşinci Bölümde haber çevirisinde sık rastlanabilecek sözcükler temalar halinde verilmiştir.

Altıncı bölümde ise röportaj, köşe yazısı, vefat ve taziye ilanı, reklâm, ülkeler ve başkentleri, para birimleri ve Arapçada noktalama işaretlerini içeren eklere yer verilmiştir.

Kitap, şu anda piyasadaki mevcut kitaplardan birçok bakımdan farklılık arz etmektedir. Öncelikle kolaydan zora doğru bir yaklaşımı benimsemektedir. Öğrencilere temel sözcük dağarcığı verilerek cümle düzeyinden metin düzeyine doğru bir sıra izlenmektedir. İkinci olarak kitapta haber çevirisine özgü stilistik özellikler, stratejiler ve teknikler örneklerle gösterilmektedir.

Kitabın bir diğer özelliği ise sınıfta uygulanabilecek biçimde modüler bir yapıda tasarlanması ve metin türlerindeki çeşitliliktir. Bu özelliğiyle, bir yandan öğrencinin sözcük dağarcığını geliştirmek diğer yandan farklı metin türlerinin çevirisiyle başa çıkmasını sağlamak hedeflenmiştir. Çeviri için seçilen uygulama metinleri, Arap ve Türk basınından derlenmiş otantik metinlerdir.

Kitapta yer alan tüm metinlerin yazar tarafından “model” çevirileri verilmiştir. Böylece öğrenci sınıf etkinliği olarak yaptığı çeviriyi başka bir çeviri versiyonuyla karşılaştırıp değerlendirme imkânı bulacaktır. Kitabın bu özelliği çeviri dersi yürütücüsünün sınıf içi uygulamalara daha fazla ağırlık vermesini de sağlayacaktır.

Metinlerin “model” çevirileri verilmesine karşın, öğrencileri sözlüğe yönlendirmek ve bir taraftan dersin yürütücüsüne diğer taraftan öğrenciye sınıf içi uygulamalarda daha aktif olma imkânı vermek amacıyla metinlerin kelimeleri listelenmemiştir. Bunun yerine, öğrencilerin zaman zaman gözden geçirecekleri, konulara göre düzenlenmiş tematik bir sözlükçe eklenmiştir.

Eserin hedef kitlesi Arapça Mütercim Tercümanlık, Arapça Öğretmenliği, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları ile Arapça çeviri derslerinin okutulduğu diğer öğretim kurumlarındaki öğrenciler, öğretim elemanları ve çeviri eğitmenleridir.

Yayın dünyamıza bu çok değerli eseri kazandıran Doç. Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN Hocamızı bu kıymetli eserinden dolayı tebrik eder, kültür hayatımıza katkıları yolunda başarılarının devamını dilerim. Çeviriyle taçlandırılmış anlar dileği ile…

Kitap, www.kitapyurdu.com, www.idefix.com gibi online kitap satış sitelerinden ve kitapçılardan (Dost, D&R, Akçağ, Cantaş Yayınları vb.) temin edilebildiği gibi, yayınevinin aşağıdaki iletişim adreslerinden de sipariş edilebilir:

Tel: 0212 253 5325

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MEHMET DERİ

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile