Devlet-i Aliyye'nin Sonbaharı

Kitabiyat

devleti-aliyyeYaklaşık olarak, İslâm Tarihi’nin üçte birine tekabül eden Devlet-i Aliyye’nin Sonbaharı’nı konu edinen bu eser, Osmanlılar hakkında yapılan ilk çalışma olmadığı gibi son çalışma da olmayacaktır.

Bu kitabı diğerlerinden farklı kılan ise Osmanlı’ya sadece tarih perspektifinden bakılmayıp, onun asırlarca dünyanın değişik coğrafyalarına İslâm’ı ulaştıran ve köklü bir medeniyet tesis eden konumunun nasıl değiştiğine ve bu çerçevede İslâmî değerlerinden uzaklaşmasının geleneksel kurumlarında meydana getirdiği tahribata da dikkat çekmesidir.

İslâm Tarihi içerisinde Müslümanların modernleşme serüveninin önemli bir devresini oluşturan Osmanlı'nın modernleşme sürecinde yaşadığı olayların, günümüze de ışık tutması temennisiyle...

.

.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile