Yeni Kitap: Sünen-i Tirmîzî'nin Metot Yönünden İncelenmesi

Kitabiyat

 sunni-tirmizi-erdoganBildiğimiz kadarıyla, Türkiye’mizde Tirmizî’nin Es-Sunen’i üzerine, Yüksek Lisans veya Doktora Tezi çapında bir çalışma yapılmamıştır.

Tirmizî, Es-Sunen’inde, hadîsleri,Sahîh,Hasen ve Garîb gibi ıstılahlarla tavsîf etmesi,hadîs râvîlerini çeşitli yönlerden değerlendirmesi,Ashâb-ı Kirâm,Tâbiûn,Meşhûr Âlim ve Fakîhlerin görüşlerini beyân etmesi,Hasen hadîsi ta’rîf etmesi gibi konular çok dikkatimizi çekmiş ve bu konuları,derinliğine inceleme isteğimiz,bizi,Tirmizî’nin Es-Sunen’i üzerinde böyle bir eseri ortaya çıkarmıştır.

Eserimizin Giriş Bölümünde,Tirmizî’nin nesebi,doğumu,yaşadığı belde,ilim tahsili için  yaptığı yolculuklar,hocaları,hocası Buhârî(256/870) ile münâsebeti,talebeleri,Âlimlerin Tirmizî’yi takdîleri,vefatı ve eserlerini inceledik.

I.Bölümde:Es-Sunen,Es-Sunen’ine Câmî denilmesinin uygunluğu,Es-Sunen’inin ihtivâ ettiği  konular,Es-Sunen’ine  aldığı  hadîslerdeki  şartları  ve  diğer  El-Kütübü’l-Hamse’nin şartları,Es-Sunen   hakkında  görüşler,Es-Sunen’inin  Râvîleri, Es-Sunen’in  rivâyeti,Es-Sunen’in  baskıları,şerhleri,muhtasarları,mustahrecleri ve diğer çalışmalar incelenmiştir.

II.Bölümde ise,Tirmizî’nin  Metodu,Es-Sunen’inde  kullandığı bazı ıstılahlar, Tirmizî  (279/892) ve Hattâbî’nin (338/998) Hasen Hadîs tarifleri ve bunlara itirazlar,Hasen hadîs çeşitlerinin değerlendirilmesi ve delil olarak kullanılması,Tirmizî’nin rivâyet edip,mezheblerin kullandığı hadîslerden misâller incelenmiştir.

Sipariş vermek için tıklayınız.

Ürün AdıSüneni Tirmizinin Metot Yönünden İncelenmesi
Yazar AdıErdoğan Köycü

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile