Faruk Beşer'den tavsiye kitaplar listesi

Kitabiyat

 

faruk-beserBu listedeki kitapları yıllar önce uzun bir çalışma sonucu, pek çok hocamıza da sorarak belirlemiştim. Ancak aradan geçen zaman diliminde daha pek çok değerli kitaplar çıktı. Onları listeye eklemek de ayrı bir çalışmayı gerektirir.

 

 

Bu çalışmanın yapılacağı zamana kadar bu listenin iş göreceğini düşünüyoruz.
Ayrıca sitemizde "Neyi nasıl okuyalım?" diye bir yazı yayımlamış ve faydalı okumanın temel kurallarını vermiştim. Ona da bakılması yararlı olacaktır.

1. Lise ya da Fakülte Seviyesi (Alfabetik)

 • Asrın Getirdiği Tereddütler. (TÖV 4 cilt). M. Fethuullah Gülen
 • Avrupanın Üzerine Doğan İslam Güneşi. (Bedir) S. Hunke
 • Batılılaşma İhaneti. Mehmet Doğan
 • Benlik ve Toplum. (Eksen) Muhammed İkbal
 • Bilgi Fıkıh ve İçtihat. (Nûn) Faruk Beşer
 • Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları. Cevdet Said
 • Bir Değişmedir Bu Dünya. Cahit Zarifıoğlu
 • Coğrafi Keşiflerin İç Yüzü. (İnkılab). Abdurrahman Dilipak
 • Çanakkale Mahşeri. Mehmet Niyazi
 • Çarpılmışlar. Rasim Özdenören
 • Çöle İnen Nûr. N. Fazıl Kısakürek
 • Demokrasi Risalesi. Yaşar Kaplan
 • Diriliş Neslinin Amentüsü. Sezai Karakoç
 • Din ve Laiklik. Ali Fuat Başgil
 • Din ve Modernizm. Ali Bulaç
 • Dört Terim. Mevdudi
 • Dua. Alexy Carrel-Ali Şeraiti
 • Dualar ve Aminler. (Ötüken). Arif Nihat Asya
 • Gençlerle Baş başa. (Yağmur). Ali Fuat Başgil
 • Hacc. Ali Şeriatı
 • Huzur. Ahmet Hamdi Tanpınar
 • İmparatorluğa Veda. (Hülbe) İlhan Bardakçı
 • İnsan ve Davranışı. (Remzi K). Doğan Cüceloğlu
 • İnsan ve Kültür. (Remzi K.) Bozkurt Güvenç
 • İslam. Sezai Karakoç
 • İslam Dünyasında İdeolojik Savaş. Malik b. Nebi
 • İslam Hıristiyanlık ve Yahudilik. İ. S. Sırma
 • İslam İnancında Allah´a İnanmak. (Petek), Said Havva
 • İslam Sosyolojisine Giriş. İlyas Ba Yunus
 • İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü. Sezai Karakoç
 • İslam´a Göre İnsan Psikolojisi. (Hicret Y.), Muhammed Kutup
 • İslam´da Kadın. (Yağmur) Bekir Topaloğlu
 • İslam´da Sosyal Adalet. Seyyid Kutup
 • İslamda Zaman Tanzımi. (Cihan) İbrahim Canan
 • İslamı Seçen Ünlülerle Ropörtajlar. (Akabe)
 • İtikat İbadet Ruh Terbiyesi. Risale Yayınlarından
 • Kafa Karıştıran Kelimeler. (İz) Rasım Özdenören
 • Kaygıdan Mutluluğa. (Altin Kitaplar) Özcan Köknel
 • Kelimeler Kavramlar. Yusuf Kerimoğlu
 • Kuranı Nasıl Anlayalım. Muhammad Kutup
 • Kuranı Nasıl Okuyalım. Muhaammed Kutup
 • Macom X. (İnsan) Alex Halley
 • Medine Toplumu. (Risale) Ekrem Zıya Ömeri
 • Müslümanca Yaşama Üzerine Denemeler. (İz) Rasım Özdenören
 • Müslümanın Şahsiyeti. (Risale) M. A. Haşimî
 • Müslümanların Gerileme Sebepleri. (Nur), Şekip Arslan
 • Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti. Ali Hasan n-Nedevî
 • Örneklerle İslam Ahlakı. (Nesil), Yaşar Kandemir
 • Risaleler. Hasan el-Benna
 • Riyazussalihin. Nevevî
 • Ruh Terbiyemiz. (petek) Said Havva
 • Ruhun Dirilişi. Sezai Karakoç
 • Sütun. Sezai Karakoç
 • Taklitlerin Çarpışması. M. Kutup
 • Tasavvuf. (Kitabevi), Mahir İz
 • Tasavvufun Mahiyeti. İbn Haldun/S. Uludağ
 • Temellerin Duruşması. (Türk Edebiyatı Vakfı), Ahmet Kabaklı
 • Toplumbilim. Ali Şeraiti
 • Türkçenin Sırları. Nihat Sami Banarlı
 • Türkiye´de Geri Kalmışlığın Tarihi. İsmail Cem
 • Umrandan Uygarlığa. Cemil Meriç
 • Üç Muhammed. Mustafa İslamoğlu
 • Vahiy Kültürü. (Ravza), Ruhi Özcan
 • Yarınki Türkiye. Nureddin Topçu
 • Yaşadığımız Günler. R. Özdenören
 • Yaşamak. Cahit Zarifıoğlu
 • Yirminci Asrın Cahiliyeti. M. Kutup
 • Yoldaki İşaretler. (İşaret) S. Kutup/Terc. Salih Uçan
 • Yolların Ayrılış Noktasında İslam. Muhammed Esed
 • Zindan Hatıraları. (Tekin), Zeynep Gazalî
 • Siyer
 • İslam Peygamberi. M. Hamidullah
 • Fıkhussîre. Muhammed el-Gazalî
 • Fıkhus-sîre. Ramazan el-Bûtî
 • Hayatüssahabe. Kandehlevi (4 cilt)
 • Haz. Muhammed Hakkında Konferanslar. (Diyanet), Süleyman edvi
 • Hz. Peygamberin Şemaili. (Seha), İbrahim Bayraktar
 • Özlenen Şafak. (Tuğra 6 Kitaplık siyer serisi) A. Lütfi Kazancı
 • Peygamberimizin Hayatı. (Diyanet), Ali Himmet Berki-Osman eskioğlu
 • Sonsuz Nûr. M. Fethullah GülenAsrın Getirdiği Tereddütler. (TÖV 4 cilt). M. Fethuullah Gülen

2. İlahiyat Yüksek Lisansına Hazırlananlar için

A. Genel

 • Anahatlarıyla Hadis. İsmail Lütfi Çakan
 • Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları. (İnsan), Cevdet aid
 • Çağımız İtikadi İslam Mezhepleri. Ruhi Fığlalı
 • el-Erkânü´l-erbaa. Ebu´l-Hasen en-Nedevî
 • İnsan Bu Mechul. Alexi Carrel
 • İslam Düşünce Yapısı. Süleyman Uludağ
 • İslam İdealler. Gerçekler. S. Hüseyin Nasr
 • İslam Peygamberi. M. Hamidullah
 • İslam ve Batı. Ali İzzet Begoviç
 • İslam ve Çağdaşlık. Fazlurrahman
 • İslam. Sezai Karakoç
 • İslam'ın Bugünkü Meseleleri. Erol Güngör
 • İslamî Hareketler ve Modernlik. W. Montgomery Watt
 • Kafa Karıştıran Kelimeler. Rasim Özdenören
 • Klasik Arap Literatürü. (İmaj), İgnace Goldhizeir
 • Mektep mi Medrese mi. Muallim Cevdet
 • Mezhepler Tarihi. (Hisar), M. Ebu Zehra
 • Modernizmin İslam Dünyasına Girişi. M.M. Huseyn
 • Modern Dünyada İslam Vahyi. M.Watt
 • Modernleşme ve Toplumbilim. Recep Şentürk
 • Müslümanca Düşünmek Üzerine Notlar. Rasim Özdenören
 • Sosyal İlimler Metodolojisi. (Filiz), Amiran Kutkan
 • Stratejik Derinlik. Ahmet Davudoğlu
 • Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu. Fazlurrahman
 • Umrandan Uygarlığa. Cemil Meriç
 • İçimizdeki Biz. Doğan Cüceloğlu
 • İletişim Çatışmaları ve Empati. Üstün Dökmen

B. Kuranı Kerim

 • Ana Konularıyla Kur´an. Fazlurrahman
 • Kurana Giriş. (Kitabiyat), Abdullah Dıraz
 • Kurana Yaklaşımlar. (Fecir), J.J.Jansen
 • Kuranda Medeniyet. (Pınar), Erdoğan Pazarbaşı
 • Kuranda Uluhiyet. (Kayıhan), Suat Yıldırım
 • Kuranın Kuranla Tefsiri. Halis Albayrak, (Şule)
 • Kuranı Kerim Mucizesi. (TDV),Malik b. Nebî'den / Ergün Göze
 • Kur´an İlimlerine Giriş. Suphi Salih
 • Modern Dünyada İslam Vahyı. M.M.Watt

C. Sünnet

 • Sahabenin Sünnet Anlayışı. (TDV), Bünyamin Erul
 • Sünneti Anlamada Yöntem. Yusuf Kardawi
 • Sünnetin Anayasal Niteliği. (Bengisu), Mevdudi
 • Sünnet Müdafaası. (Rehber), M. Ebu Şehbe

D. Bilgi Felsefesi

 • Bilgi Felsefesi. Alparslan Açıkgenç
 • Bilim Felsefesi. (Seha), Heyet
 • İslam ve Bilim. (Seha), Heyet
 • İslamda Bilgi ve Felsefe. Mustafa Armağan
 • Bilgi Bilim ve İslam. İSAV

E. Felsefe

 • Din Dili. Turan Koç
 • Düşünceler ve Sohbetler. Epiktotes
 • Felsefe Dersleri. Hilmi Ziya Ülken
 • Felsefeye Giriş. Ahmet Arslan
 • Felsefenin Öyküsü. (İZ), Will Durant
 • Felsefî Disiplinler. Doğan Özlem
 • Felsefi Doktrinler Sözlüğü. S. Hayri Bolay
 • İnsanı Tanıma Sanatı. (Dergah), Alfred Adler.
 • İslam'da Dini Düşüncenin Yeniden Oluşumu. Muhammed İkbal3. Fıkıh Yüksek Lisans

3. Fıkıh Yüksek Lisans

 • Ana Hatlarıyla İslam Hukuku. Hayrettin Karaman
 • Hanefi ve Şafiilerde Mezhep Kavramı. Muhammed İbrahim Terc. Faruk Beşer)
 • Hukuk Başlangıcı. Necip Bilge
 • Hukuk Sosyolojisi
 • Hukuk ve Hukuk Bilgisi Üzerine. Vecdi Aral
 • İçtihat Tartışmaları. Terc. Şükrü Öztürk
 • İslam Ansiklopedileri, Fıkıh maddeleri
 • İslam Düşüncesinde Sünnet. Hayri Kırbaşoğlu
 • İslam Hukuk Başlangıcı. Muhammed Sellam Medkür
 • İslam Hukuk Kuramı. (İZ), Aziz el-Azme
 • İslam Hukuk Tarihi. Hayrettin Karaman
 • İslam Hukuku. Said Ramazan
 • İslam Hukukuna Giriş. A. Zeydan
 • İslam Hukukunun Doğuş ve Gelişimi. (İz), Ahmed Hassan
 • Usulü Fıkıh. Z. Şaban ve A. Zeydan´ın el-Vecîz´i ile arşılaştırarak okunması.
 • İslam Hukuku. Yusuf Kardawi

4. Fıkıh Doktora

 • ed-Daman. Ali Hafif
 • el-Emval ve Nazariyyetül-Akd fil-Fıkhil islami. M. Yusuf Musa
 • el-Hak ve Meda sultânu´d-devleti... Fethî Ed-Dürayni
 • el-Mal ve'l-iltizam fil-fikhı'l-İslami. M. Sellam Medkür
 • Makasıdü´ş-Şeria. İbn Âşur
 • Masadiru´l-Hak. Abdürrezzak es-Senhuri
 • Medhal. Zerkâ
 • Medhal. Seyyid Bey
 • Nazarıyyetü´l-İbaha inde´l-usuliyyin. M. Sellam Medkür.
 • Ta´lilü´l-Ahkâm. M. Mustafa Şelebî
 • Tefsiru´n-Nusûs. M. Edip Salih

Okuyucu Seviyesine Göre Seçilmiş Karma Kitaplar

 • Arap Aklının Oluşumu. (İz), Cabirî (Yüksek Lisans. Doktora)
 • Arap İslam Kültürünün Akıl Yapısı. (Kitabevi) Cabirî (Doktora)
 • Asrın Getirdiği Tereddütler 1-4. M. Fethullah Gülen. TÖV Yayınları. (Yüksek Lisans. Doktora)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Orhan Türkdoğan. MEB. (Yükseklisans)
 • Derviş ve Ölüm. Mehmet Selimoviç. (Lise. Fakülte)
 • Din Felsefesi. Mehmet Aydın. 9EÜ İ.F. (Yüksek Lisans. Doktora)
 • İslam Düşünce Yapısı. Süleyman Uludağ. (Dergâh) (Fakülte)
 • İslam Ülkelerinde Misyonerlik ve Emperyalizm. Ömer Ferruh. (Nûn) (Fakülte)
 • slam, İdealler ve Gerçekler. (İnsan), Seyid Hüseyin Nasr. (Fakülte, Yüksek Lisans)
 • İslam'da Aklin Yeri. Ahmet Yüksel Özemre (Fakülte. Yüksek lisans)
 • Kültür Değişmeleri. Mümtaz Turhan (Fakülte. Yükseklisans)
 • Makasıdü´ş-Şeri'a. Tahir b. Aşûr, (Arapçası) (İlahiyat Yüksek Lisans. Doktora)
 • Medhal. Seyyid Bey, (İlahiyat Yüksek Lisans. Doktora)
 • Yolların Ayrılış Noktasında İslam. Muhammed Esed (Lise. Fakülte)

Tasavvufla ilgili Seçme Kitaplar

 • Anahatlarıyla Tasavvuf. Hasan Kamil Yılmaz
 • Avârifu'l-Maarif. Suhreverdî
 • Er-Rasâil. İmam Kuşeyrî
 • Er-Riaye Li-Hukukillah. İmam Muhasibî
 • İslam Tasavvufu. Süleyman Ateş
 • İslam Tasavvufunun Bugünkü Meseleleri. Erol Güngör
 • Kûtü'l-Kulûb. Ebu Talib el-Mekki
 • Şifau's-sâil. İbn Haldun (Terc: S. Ateş)
 • Tasavvuf Tarihi. Mehmet Ali Ayni
 • Tasavvuf ve Hadis. Abdullah Aydınlı
 • Tasavvuf ve Hayat. Abdül-Bari Nedve
 • Tasavvuf ve Tarikatlar. Mustafa Kara
 • Tasavvuf ve Tarikatlar. Selçuk Eraydın
 • Tasavvuf. Mahir İz
 • Teâruf li-Mezhebi ehli't-Tasavvuf. Kelabâzî

 

İlahiyat Öğrencilerine Yönelik Tavsiye Eser Listeleri:

 • Eilahiyat.Com yazarlarından, M. Hanefi Suluoğlu'nun hazırlamış olduğu anabilim dalı bazlı tavsiye eserler listesi için tıklayınız.
 • İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin web sitesinde duyurduğu kitap listesi için tıklayınız.
 • Sır ve Hikmet Kultübü'nün çıkarmış olduğu İlahiyat Rehberim Dergisi tasviye eserler listesi İçin tıklayınız.
 • Prof. Dr. Faruk Beşer'in kitap tasvsiyeleri için tıklayınız.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile