esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

Tarih ve Kitabiyat II

Tarih ve Kitabiyat II

Kitabiyat

Osmanli-Tarih-Deyimleri-ve-Terimleri-Sozlugu İlk bölümünü daha önce hazırladığımız tavsiye kitaplarda bu defa Osmanlı dönemine dair mühim kitapları zikredeceğiz. Kitapları seçerken devrin kaynaklarından ziyade (ki herkes okuyamaz ve anlayamaz) günümüzde yapılan araştırmalardan derledik.

 

Osmanlı Tarihi (Genel)

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi (Hocanın ömrü vefa etmemiş ve XVIII. asrın sonlarına kadar yazabilmiştir.)

Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi (Uzunçarşılı'nın eserinin devamıdır.)

İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi

Nicolae Iorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

J. Hammer, Osmanlı Devleti Tarihiuzunçarşılı

Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600)

Johann Wilhelm Zinkeisen, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi


Bizans Tarihi

Hz. Peygamber (sav) devrinden itibaren İstanbul'un Fethi'ne kadar, Müslümanlar ile Doğu Roma çeşitli zamanlarda karşı karşıya gelmişlerdir. Bu karşılaşma sadece savaş olarak değil, ticaret, kültür alışverişi, etkiletişim ve sulh şeklinde de gerçekleşmiştir. Bizans İmparatorluğu, İslam ile birlikte 857 sene yaşamıştır. İslam Tarihini, özellikle Selçuklu ve Osmanlı Tarihini anlamak için Bizans tarihini de bilmemiz gerekir. Hatta biz ilk Osmanlıları, Bizans kroniklerinden öğrenmekteyiz.

George Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi 

Donald M. Nicol, Bizans'ın Son Yüzyılları

Mustafa Daş, Bizans'ın Düşüşü 

Bu son iki kitap Bizans-Osmanlı ilişkisini anlatmaktadır. Özellikle Nicol'ün eseri hacimli ve gayet doyurucu. Özellikle tavsiye ederim.

 

Osmanlı Tarihi (Sözlük ve Ansiklopedi)

Erhan Afyoncu, Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi

M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü

Süleyman Nutki, Kâmus-ı Bahrî

Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lugati

Nuri Akbayar, Osmanlı Yer Adları Sözlüğü

TDV İslam Ansiklopedisi (DİA)

MEB İslam Ansiklopedisi (İA) 

Her iki ansiklopedi de, tarih konusunda iyi birer kaynaktır. Özellikle DİA, çok çeşitli konularda (Peygamberler, padişahlar, devlet adamları, müesseseler, terimler, savaşlar vs.) hazırlanmış makaleler ve makale sonlarındaki bibliyografyaları ile ufuk açıcıdır. 
Yani ansiklopediler sadece vizelerde işe yaramaz.

 

Osmanlı Devlet Teşkilatı

M. Fuad Köprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri Meselesi

İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Teşkilatına Medhal (Büyük Selçukîler, Anadolu Selçukîleri, Anadolu Beylikleri, İlhanîler, Karakoyunlu ve Akkoyunlularla Memlûklerdeki Devlet Teşkilatına bir Bakış)

-----, Osmanlı Devlet Teşkilatından Kapıkulu Ocakları I – Acemi Ocağı ve Yeniçeri Ocağı

-----, Osmanlı Devlet Teşkilatından Kapıkulu Ocakları II- Cebeci, Topçu, Top Arabacıları, Humbaracı, Lağımcı Ocakları ve Kapıkulu Süvarileri

-----, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı

-----, Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı

-----, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı

Mahmud Şevket Paşa, Osmanlı Teşkilat ve Kıyafet-i Askeriyesi

Leslie P. Peirce, Harem-i Hûmayûn

Ahmed Akgündüz, Osmanlı'da Harem

Mehmed Akman, Osmanlı Devletinde Kardeş Katli

A. Alderson, Bütün Yönleriyle Osmanlı Hanedanı

Haldun Eroğlu, Osmanlı Devletinde Şehzadelik Kurumu

Dündar Alikılıç, Osmanlı Seremonisi

 

Osmanlı Devleti


Halil İnalcık, Osmanlı Uygarlığı

-----, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi

-----, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi

halil İnalcıkSüreyya Faruki, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir

-----, Osmanlı Dünyası’nda Üretmek, Pazarlamak, Yaşamak

M. Fuad Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi

Macit Kenanoğlu, Osmanlı Millet Sistemi

Feridun Emecan, İlk Osmanlılar ve Anadolu Beylikler

Hasan Basri Karadeniz, Anadolu'da Meşruiyet Mücadelesi

-----, Osmanlılar ve Anadolu Beylikleri arasında Psikolojik Mücadele

Feridun Dirimtekin, İstanbul'un Fethi

Ferik Ahmed Muhtar Paşa, Feth-i Celil-i Konstantıniyye

Steven Runciman, Konstantinopolis Düştü

Gabor Agoston, Osmanlı’da Strateji ve Askeri Güç

Virginia H. Aksan, Kuşatılmış İmparatorluk Osmanlı Harpleri 1700-1870

 

Osmanlı Devleti (Yakın Tarih)

Ali Vasıb Efendi, Vatan ve Menfada Gördüklerim Haz. Osman Selahaddin Efendi

Tarık Mümtaz Göktepe, Osmanoğullarının Son padişahı Vahideddin Mütareke Gayyasında

-----, Osmanoğullarının Son Padişahı Vahideddin  Gurbet Cehenneminde

Rumeysa Aredba, Sultan Vahideddin'in San Remo Günleri

Leyla Açba, Harem Hatıraları

Safiye Ünüvar, Saray Hatıralarım

Şadiye Sultan, Babam Abdülhamid Saray ve Sürgün Yılları

Buraya kadar olanlar hatırattır. Özellikle harem hayatı ve padişahların yaşamları hakkında önemli bilgiler var. Tabii sürgün zamanı da birinci ağızdan anlatılıyor. 

Liman Von Sanders, Türkiye'de Beş Sene (Çanakkale ve Filistin Cephelerinde Ordu Kumandanı Olan Liman Paşa’nın Malta esaretinde yazdığı hatıratı)

Kadir Mısıroğlu, Sultan Abdülaziz

-----, Sultan Abdülhamid

-----, Sultan Vahidüddin

-----, Osmanoğullarının Dramı

Murat Bardakçı, Şahbaba

Kerime Senyücel, Hanedan'ın Sürgün Öyküsü

İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu

-----, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma

Edward J Erickson, Size Ölmeyi Emrediyorum

 

Popüler Tarih

Popüler Tarih, tarihi kaynaklara dayanarak yazılan, ancak akademik titizlik gösterilmeksizin halkın anlayacağı üslupla, dipnotların pek titizlikle kullanılmadığı  eserlerdir. Bu eserler malumat sahibi olmak ve sonundaki kaynakçalarla faydalı olan ve halka tarihi sevdiren kitaplardır.

Ahmed Refik, popüler üslubun önemli ismi. Osmanlı Zaferleri, Osmanlı Kumandanları, Osmanlıda Alim ve Sanatkarlar, Kadınlar Saltanatı, Cem Sultan mühim eserleridir. 1718-1730 yılları arasına Lale devri denilmesinin sebebi, Refik'in aynı adlı esridir.

Reşad Ekrem Koçu; Kitapları güzeldir. Tarihçidir ve  üslubu güzeldir. Okunabilir...
Topkapı Sarayı, Osmanlı Padişahları, Dağ Padişahları, Tarihimizde Garip Vakalar,
bizans-muesseselerinin-osmanli-muesseselerine-tesiri20111003113324

Yılmaz Öztuna; Osmanlı Hareminde Üç Haseki Sultan, Türk Tarihinden Yapraklar, Türk Tarihinden Portreler, Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri

İlber Ortaylı Artık Popüler Üslupla kitaplar çıkarmaya başladı. Tarihçi olduğu için okunabilir...

Mustafa Armağan İnsanlığın Son Adası 1 ve 2 hoşuma gitmişti... Bu ara bizim camiada pek popüler ama klasik bir tarihçi değil... Arşiv okumadan tarih yazıyor (mu!)

 

Gelelim İlmi Dergilere:


1- Belleten: Türk Tarih Kurumunun çıkardığı 3 aylık dergi. Söylenecek bir şey yok. Tarihçiyseniz haberiniz olmalı, bilmelisiniz.

2- Belgelerle Türk Tarihi Dergisi bu dergi de Tarih Kurumundan çıkmakta.

3- İSTEM (İslam Sanat Tarih Edebiyat Musıki) Çeşitli İlahiyat Fakültelerinde bulunan Öğr. Üyelerinin makalelerini barındıran bir dergidir. Yılda iki defa yayımlanır.

4- Çeşitli üniversitelerin Tarih bölümlerinin çıkardığı Tarih dergileri

5- İlahiyat Fakültelerinin çıkardığı degilerde de İslam Tarihi ile ilgili makaleler yayımlanmakta.

6- Yapı Kredi'nin Çıkardığı Cogito Dergisinin de 3 Özel Sayısı bizi ilgilendirir. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı...

7- Doğu Batı; gerek içindeki makaleler, gerekse özel sayılarla tarih açısından doyurucu bir dergi...

Halil İnalcık  makaleleri I-II,

Halil İnalcık'a Armağan; Savaş ve Barış, Ortaçağ, II. Meşrutiyet I-II;

Osmanlılar I-IV

Romalılar I-II ilk akla gelenler…

 

Halil İbrahim Akbulut

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Yüksek Lisans Mezunu

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile