esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

Tarih Ve Kitabiyyat 1

Tarih Ve Kitabiyyat 1

Kitabiyat

tarih_ve_kitabiyyat_4İlahiyatçılar olarak bizim asıl malzememiz tarihle ilgili olmasına rağmen (Siyer, Dinler Tarihi, Hadis Tarihi, Rical Tenkidi vs.) maalesef bugün tarihe karşı mesafeliyiz. Genel olarak kaynak sıkıntısı da çekmekteyiz.

 

 

 

İlahiyatlardaki Siyer ve İslam Tarihi dersleri genelde tek kitaba bağlı kalınarak işleniyor ya da sadece ders notları üzerinden gidiliyor.

Ben de genel olarak İslam Tarihinde (özellikle Osmanlı) müracaat edilebilecek kitaplardan bir liste oluşturmayı düşündüm.

Bütün literatüre hakim olduğumu iddia etmiyorum tabii ki... Özellikle kaynakları vermedim. Araştırmalardan yola çıkılarak kaynaklara inilebilir. (Yaşanılan devirle ilgili yazılmış kitaplara kaynak (mesela Naima) Kaynaklardan yolaçıkılarak yazılan günümüz eserlerine de araştırma diyoruz)

Genellikle Türkçe yazılmış eserleri ekledim. Öncelikle Osmanlılara kadar İslam Tarihi ile ilgili kitapları derledik.

Buyrun:

Hz. Peygamber ve Sirettarih_ve_kitabiyyat_3


M. Asım Köksal,
İslam Tarihi

Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi
-----,
Hz. Peygamber'in Savaşları

Ahmed Cevdet Paşa, Peygamber Efendimiz

Martin Lings, Hz. Muhammed'in Hayatı
Salih Suruç,
Peygamberimizin Hayatı
M. Sadık Vicdani,
Hz. Muhammed Niçin Çok Evlendi

Ziya Kazıcı, Hz. Muhammed’in Aile Hayatı ve Eşleri
Kettanî,
et-Terâtîbü'l-İdariyye (Hz. Peygamber'in Yönetimi)
Ramazan El Buti,
Fıkhu's-Sire
Osman Nuri Topbaş,
Hz.Muhammed Mustafa (as)

Genel Tarihler
Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa


Bu eserler, Hz. Peygamber'den başlayarak İslam Tarihinin tüm zamanlarını ele almaktadır. Tabiidir ki, her bölüm hatta altbaşlıklar konusunda uzman kişilerce hazırlanmıştır.


Hasan İbrahim Hasan ve Arkadaşları  Siyasi-Dini- Kültürel-Sosyal İslam Tarihi, Kayıhan Yayınevitarih_ve_kitabiyyat_5


Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Akçağ Yay.


İslam Tarihi Kültür ve Medeniyeti (The Cambridge History of Islam) Kitabevi Yay. Chanbridge Üniv. hazırladığı kaliteli bir eser. Selçukluları Osman Turan, Osmanlıları Halil İnalcık hazırlamış.

Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı (Başlangıçtan XIX. yüzyılın sonuna kadar) Haz. Ramazan Şeşen

Yılmaz Öztuna, Devletler ve Hanedanlar Kültür Bak. Yayınları; 5 Cildlik bu eserde Amerika’dan Asya’ya vücud bulmuş tüm devletlerin yönetici aileleri işleniyor. Tabiidir ki İslam Devletleri de buna dahil. Mühim bir eser.


İslam Tarihi (Genel)


Mustafa Fayda, Allah’ın Kılıcı Halid b. Velid (
Kitapta önemli olan, Halid b. Velid özelinde İslam Füfuhatı, fetih kavramı, İslam fetihlerinin hususiyetleri güzel bir şekilde anlatılmıştır.
Yine Peygamberimizin ahirete irtihali sonrası dinden dönen ve isyan eden mürtedler ve
mütenebbilere (peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan şarlatanlar) karşı yapılan irtidad savaşları Halid b. Velid hayatını anlatırken incelenmiş.

-----, Hz. Ömer Devrinde Gayr-i Müslimler (Fetihler sonucu zenginlik, divan teşkilatı, gayr-i Müslimlerin hukuku, alınan vergiler ve dağıtımı)

Julius Wellhausen, Arap Devleti ve Sükutu (Emevileri anlatan bu kitabın isminin Arap Devleti olması şaşırtıcı değil)
Ziya Paşa,
Endülüs Tarihi
Lütfi Şeyban,
Reconquista (Endülüs’ün geri işgali)
Carl Brockelman,
İslam Ulusları ve Devletleri Tarihi
C. Edmund Bosworth,
Doğuşundan Günümüze İslam Devletleri
Neşet Çağatay,
Başlangıçtan Abbasilere Dek İslam Tarihi
H. Ahmet Özdemir,
Moğol İstilası Cengiz ve Hülagü Dönemleri
Ramazan Şeşen,
Salahaddin’den Baybars’a Eyyubiler - Memluklar 1193 - 1260

Aydın Usta, Çıkarların Gölgesinde Haçlı Seferleri (Yazar bu kitapta, çıkarlar söz konusu olunca Müslümanlarla hristiyanların nasıl ittifak ettiğini incelemiş.)
Stefen Runciman,
Haçlı Seferleri Tarihi (3 cild)
A. N. Nomiku,
Haçlı Seferleri (bir Rumun gözünden.)
tarih_ve_kitabiyyat_1

Osmanlı Öncesi Türk- İslam Devletleri ve Türklük


Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi

İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini
-----, Türk Milli Kültürü
-----, Türkler ve Medeniyet


Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye
-----, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti
-----, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi

Erdoğan Merçil, Müslüman-Türk Devletleri Tarihi
-----, Gazneliler Devleti Tarihi


Mehmet Altan Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu
Mükrimin Halil Yinanç, Selçuklular Tarihi-I Anadolu'nun Fethi
İbrahim Kafesoğlu, Harezmşahlar Devleti
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri
İsmail Aka, Timur ve Devleti

Halil İbrahim Akbulut

Marmara İlahiyat İslam Tarihi Yüksek Lisans

Not: 2.Bölümde Osmanlılar ve Yakın Tarih yer alacaktır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile