esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

Eskimeyen Yeninin İzinde; Eskiyeni Dergisi

Eskimeyen Yeninin İzinde; Eskiyeni Dergisi

Kitabiyat

eskiyeni16Eskiyeni Dergisi 2006 yılından bu yana Fecr Yayınları’nın katkılarıyla muhtelif ilahiyat fakültelerinden hocalarımızın öncülüğünde çıkarılıyor.

 

Elimde 2010 kış döneminde Gelenek ve Yeniden Yorumlanması konusuyla çıkan 16. Sayısı var. Derginin arşivine bakınca önceki sayılarında da oldukça dikkat çekici konular işlediğini gördüm.

Dergi Fecr Yayınları’ndan temin edilebilir.

İlk 15 sayının konuları şöyle:

1. Sayı: Avrupa İslam İle Yaşamayı Başarabilecek Mi?

2. Sayı: Değerler

3. Sayı: Eğitim

4. Sayı: Haçlılar Ve Sömürgecilik

5. Sayı: Sömürgecilik Ve Yeni Sömürgecilik

6. 6.   Sayı: Birbirini Besleyen Milliyetçilikler

7. Sayı: İslamcılık Nereye

8. Sayı: Yenilgi İdeolojisi ‘Batılıcılık’

9. Sayı: Ortadoğu’da Yeni Gelişmeler

10. Sayı: Türkiye’de Değişen Dindarlık

11. Sayı: Görsellik ya da Görüntü Kültürü

12. Sayı: ‘Değer Ve Özgürlük Bağlamında’ Kadın

13. Sayı: Dünyevileşen, Din ‘’Din’’lenen Sekülerizm

14. Sayı: Seküler Kutsallar

15. Sayı: Liberalizm

Gelenek Ve Yeniden Yorumlanması konulu 16. Sayının editörü Bayram Ali Çetinkaya hocamızın sunuş yazısı:

Merhaba düşünce ve tefekkür sevenler,

İslâm düşüncesinin teşekkül ve inşa süreci, insanlık tarihinin önemli bir zaman aralığında gerçekleşmiştir. İlahi referanslı ve menşeli kadim hikmet ve irfan külliyatı, kutsalın, adaletin ve erdemin yeryüzünde gerçekleşmesi için büyük fırsat ve imkân olmuştur. Vahyin yerküre üzerine son inişinin üzerinden yaklaşık on beş yüzyıl geçmiştir. İnen ilk ayetin kalplere ve lisanlara intikaliyle birlikte, son bin yılın erdemli medeniyeti, hakikat âleminin “bilgelik yol”unu beşeriyete göstermiştir. Bu aydınlatma süreci, son birkaç asırdır zayıflama ve cılızlaşma evresine geçmiş olmasına rağmen var olan müktesebat, entelektüeller ve münevverlerin yol işaretleri olmaya devam etmektedir. Zamana ve kadim medeniyetlere karşı bir çınar gibi olan medeniyetimizin; yaşadığımız dünyaya ve insanlığın geleceğine, dolayısıyla küresel ve evrensel problem ve sorunlara vereceği rasyonel ve gerçekçi cevapları vardır. Nice ülkeler var ki, olmayan tarih ve geleneklerini, üretme ve imal etme durumu ile karşı karşıyadır.

Tevhid medeniyetinin mensupları olan âlim ve ariflerimiz, dünyada ve tarihte bir benzerine rastlanamayan geleneğimizi yeniden arayıp bulmalı ve keşfetmelidirler. Bunu yaparken geçmişe bir öykünme ve geleneği yüceltme yanlışlığından da şiddetle kaçınmalıdır. Müslüman dünyanın kendisine yapacağı en büyük hatalardan birisi, geçmişle ve gelenekle övünerek sloganlara sığınmaktır. Geçmiş ve gelenek, eksileri ve artılarıyla bizim kültürümüzün ve medeniyetimizin bir parçasıdır. Ancak bize düşen, varlığı çok kıymetli olan bu tecrübeden son sınırlarına kadar faydalanmaktır.

İşte bu hassasiyetler ve kaygılar bizi, eskiyeni dergisi için bir “gelenek” sayısı çıkarmaya yöneltti. “gelenek” dosyamızı, farklı disiplinlerde uzmanlaşan hocalarımızın yazılarıyla zenginleştirmeyi düşündük. Hedef ve amacımız; okuyucularımızın faydalanacağı ve aynı zamanda kalıcı bir “arşiv” olacak bir sayıyı çıkarmaktı. Bu hedefimize ulaşıp ulaşamadığımızı tespit edecek olanlar, siz okuyucularımızsınız. Dosyamız, bu konuda çalışmalarıyla bilinen Doç. Dr. Adnan Aslan’ın Gelenek ve Felsefesi üzerine bir analizle başlamaktadır. İslâm felsefesinin geç dönem uzmanlarından Prof. Dr. Ali Durusoy’un İslâm Felsefesi Geleneğinin mahiyetini ele aldığı makalesini, Yard. Doç. Dr. Şamil Öcal’ın Gelenekçilik ve İslam Düşüncesinde gelenek yazısı takip etmektedir. Kelam geleneğini, konunun uzmanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş’ın kaleminden okurken, Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay hocamızla yaptığımız Osmanlı düşünce geleneği üzerine söyleşinin dergimize ayrı bir değer kattığını göreceksiniz. Çoğunlukla düşünce geleneğimizde geç akla gelen sanat ve estetik alanını insanlarımıza sevdiren Prof. Dr. Turan Koç’un İslâm Sanat Geleneği ve Estetik adlı yazısı okunmaya değer bir başka makale. Yine Prof. Dr. İsmail Köz’ün Geleneksel Mantıktan Geleneksel Düşünceye kapsamlı makalesi mantığın kültür ve medeniyetimizdeki yerini tespite çalışıyor. Neredeyse bir fıkıh medeniyeti olan İslâm medeniyetinin bu boyutu, Prof. Dr. Abdullah Kahraman’ın Fıkıh Geleneği ve/veya Geleneksel Fıkıh yazısıyla irdelenmektedir. Haksız eleştirilere maruz kalan şerh geleneğimiz, Türk-İslâm edebiyatı uzmanı Prof. Dr. Bilal Kemikli’nin kalemiyle dikkatlere sunulmaktadır. Prof. Dr. Recep Kılıç’ın geleneğimizdeki Teceddüd, Tebeddül Ve Tahrif Kavramlarını ele alan makalesi, dosyamıza ayrı bir açılım getirmektedir. Hadis sahasının uzmanlarından Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, Peygamber Telakkisi Tartışmalarını, Hz. Peygamber’in yüklendiği misyon üzerinden ele almaktadır. Son dönem sosyologlarımızdan Prof. Dr. Bedri Gencer’in Modern Dünyada Gelenek ve Gelenekselcilik isimli makalesi, sosyolojik bir yaklaşım ve çağdaş zamanda gelenek üzerinde yoğunlaşmaktadır. Derin analizleriyle dosyamıza misafir olan Prof. Dr. Zeki Özcan’ın İslamîleştirilmiş Senkretizmler Güncelleştirilebilir mi? makalesini, Prof. Dr. Yaşan Düzenli’nin Ne Kutsanmış Bir Geçmiş Ne De Muhayyel Bir Gelecek: Anı Yaşamak Üzerine isimli anlamlı ve düşündüren denemesi takip etmektedir. Üretken ve derinlikli iletişim uzmanlarımızdan Dr. Yusuf Kaplan’ın, Mısır’ın ve İslâm dünyasının önemli entelektüellerinden biri olan Prof. Dr. Hasan Hanefi’yle daha önce Umran dergisinde yayımlanmış doyurucu bir söyleşisini kitap tanıtımı bölümünden önceki son yazımız olarak dosyamızda bulabilirsiniz. Bu vesileyle dosyamızda olmasının gerekliliğine inandığımız bu söyleşiyi iktibas etmemize müsaade eden Umran dergisi yetkililerine ve Yusuf Kaplan’a teşekkür ederiz.

Eski yeni Dergisi’nin “gelenek” sayısının, İslâm düşüncesinin ve geleneğinin takdir, tenkit ve tahlil edilmesine bir kapı aralayabilmesi dileklerimizle… “modernlik” sayısında buluşmak üzere… Hak ve sevgiyle kalın…

Sayı editörü Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dergi irtibat bilgileri:

Rüzgarlı cad. No:2/5 ulus/ankara

+90 312 310 08 60

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yorumlar   

0 #1 Guest 10-08-2010 12:10
17. Sayı: Modernizmin Zihniyet Krizi
http://dunyabulteni.net/news_detail.php?id=124683
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile