esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

Hadis Tarihi / Hicri İlk Üç Asır

Hadis Tarihi / Hicri İlk Üç Asır

Kitabiyat

Hadisİslam'ın ilk üç asrına tekabül eden evresini kendi perspektifimizden bir deneme mahiyetinde incelemeye çalıştığımız Hadis Tarihi, aslında İslâm'ın zuhuruyla başlayan ve on beş asırlık bir süreci kapsayan bir dönemdir. On beş asırlık bir süreci bir kitapta toplamak takdir edileceği üzere mümkün değildir.

Bir kaç yıldır okutmaya çalıştığımız Hadis Tarihi ders notlarının bir araya getirilmiş şekli olan bu eserde, Hadis Tarihi açısından ilk üç asır konu edilmiştir. İdeolojik kamplaşmaların yoğun bir şekilde yaşandığı bu ilk asırlarda hadis ilimleri şekillenmeye başlamış ve temel hadis kaynakları da ortaya çıkmıştır. Hadis ehlinin ve hadis kaynaklarının içinde bulundukları bu dönemin yoğun ideolojik ve ilmî tartışmalarının tesirinde kaldıklarını ifade etmek yanlış olmasa gerektir.

Özellikle fiten-melahim, eskatolojik rivayetler ve fazail konularında kabilevî ve fikri tartışmaların hadislere yansıması bu dönemlere rastlamaktadır. Aynı şekilde üçüncü asrın temel karakteristiği olan Mihne olayı bu dönemde gerçekleşmiştir. Başta Ahmed b. Hanbel olmak üzere çok sayıda hadisçi şiddetli baskılara maruz kalmış ve toplumda ciddi ayrışmalar meydHadisana gelmiştir. Bu da Ehl-i Hadis'in düşünce dünyasının ve dolayısıyla da eserlerinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Bu dönemde yaşananların izleri hadis tarihinin gelecek asırlarını ve hadisçilerin telif ettiği gerek rical kitapları gerekse hadis kaynaklarını etkilemiştir.

Hadis Tarihi / İlk Üç Asır

Doç. Dr. H. Musa Bağcı

Ankara Okulu yayınları

Ekim 2009

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile