esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

İSAM Bursiyerlik Duyurusu

İSAM Bursiyerlik Duyurusu

Duyuru
Image

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi’ne (İSAM) Yüksek Lisans Ve Doktora Bursiyerleri Alınacaktır I. Başvuru Şartları Ve Branşlar

A. BAŞVURU ŞARTLARI

 

1. T.C. vatandaşı olmak.

2. Yüksek lisans öğrencileri için 1983, doktora öğrencileri için 1981 veya daha sonraki yıllarda doğmuş olmak.

3. Türk üniversitelerinin birinden alınmış veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu’nca kabul edilmiş lisans diplomasına sahip olmak.

4. Lisans öğrenimini en az 75/100 veya 3/4 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamış olmak (yüksek lisans öğrencileri için).

5. Aşağıdaki bilim dallarından birinde açılmış yüksek lisans veya doktora programına kabul edilmiş olmak.

B. BRANŞLAR:

1. Din Felsefesi

2. İslâm Felsefesi

3. İslâm Hukuku (tercihen İslâm İktisadı)

4. İslâm Mezhepleri Tarihi

5. Kelâm

6. Osmanlı Tarihi

II. BURSİYERLERE SAĞLANACAK İMKANLAR ve BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A. BURSİYERLERE SAĞLANACAK İMKANLAR

1. Aylık 850 YTL burs verilecektir.

2. Burs süresi ders dönemi dahil yüksek lisans için iki, doktora için dört yıldır. Bu sürelerin uzatılması -ilgili yönetmeliğin tanıdığı azami süreyi aşmamak kaydıyla- İSAM Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

3. İstanbul dışında öğrenim görenlerin İSAM tarafından düzenlenen programlara katılabilmeleri için zaruri masrafları karşılanacaktır.

4. Tez çalışmaları için yetecek miktarda ücretsiz fotokopi imkanı sağlanacaktır.

İlmi çalışmalarının gerektirdiği ve İSAM Yönetim Kurulu’nca uygun görülen masraflar (ders, kurs giderleri vb.) karşılanacaktır.

6. Devlet üniversitelerinin birinci öğretimindeki bursiyerlerin lisansüstü eğitim için ilgili enstitüye yatıracakları katkı payı karşılanacaktır.

B. BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

1. Bursiyerin İSAM’a karşı mecburi hizmet yükümlülüğü yoktur. Ancak İSAM tarafından bursiyerler için hazırlanacak olan programların gereklerini yerine getirmediği ve/veya yüksek lisans ya da doktora eğitimini ilgili yönetmelikte tanınan azami süre içinde başarıyla tamamlayamadığı takdirde bursiyerliğe kabul sırasında noter huzurunda düzenlettirecekleri “taahhütname” ve “müşterek borçluluk ve müteselsil kefalet senedi” çerçevesinde kendisine yapılan ödemeleri yüzde elli fazlasıyla nakden ve defaten geri ödemekle yükümlüdür.

2. Bursluluk süresi içinde;

a) Tam veya yarı zamanlı resmi ya da özel bir görev alan,

b) Başka bir kurumdan karşılıklı veya karşılıksız burs alan,

c) Öğrencilikle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmasa bile herhangi bir aşamada danışmanı ya da tez izleme komitesi tarafından başarısız bulunan,

d) Yüksek öğretim kurumundan bir yarıyıl uzaklaştırma veya daha ağır bir disiplin cezası alan ya da altı ay ve daha fazla hapis, ağır para cezasına mahkum edilen (cezası tecil edilmesi hali hariç) bursiyerin bursu kesilir. Bu durumdaki kişiler yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini ilgili yönetmelikte tanınan azami süre içinde başarıyla tamamlayamadıkları takdirde kendilerine yapılan ödemeleri yüzde elli fazlasıyla geri ödemekle yükümlüdürler.

3. Bursiyer kaydını dondurursa mazereti İSAM Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde kaydı açıldıktan sonra burs ödemesine devam edilir.

III. SINAVLAR, GEREKLİ BELGELER ve BAŞVURU ŞEKLİ

A. SINAVLAR

1. Başvuruları kabul edilen adayların gireceği yazılı sınavlar aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde İSAM’da yapılacaktır.

2.     İngilizce sınavı 20 Mart 2009 Cuma günü saat 09.30’da yapılacaktır. Sınavda İngilizce – İngilizce sözlük kullanılabilir.

3. Arapça sınavı 20 Mart 2009 Cuma günü saat 15.00’de yapılacaktır. Sınavda Arapça – Arapça sözlük kullanılabilir.

4. Bilim sınavı 21 Mart 2009 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacaktır.

5. Osmanlı Tarihi için başvuran adaylar Arapça yerine tercihlerine göre Osmanlıca (paleografya) veya ikinci bir batı dilinden sınava gireceklerdir. Bilim sınavında Osmanlıca (paleografya) bilgisi ayrıca ölçülecektir.

6. Yabancı dil ve bilim sınavlarından sonra yapılacak değerlendirme sonucunda barajı geçen adaylar 21 Mart 2009 Cumartesi günü öğleden sonra mülâkâta gireceklerdir.

B. GEREKLİ BELGELER

1. Eksiksiz olarak doldurulup imzalanmış başvuru formu. [Yüksek Lisans Formu / Doktora Formu]

2. Öğrenci belgesi.

3. Bir adet vesikalık fotoğraf.

4. Lisans öğrenimine ait ağırlıklı genel not ortalaması belgesi (yüksek lisans öğrencileri için).

5. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi.

6. Aşağıdaki sınavlardan herhangi birine ait sonuç belgesi (mevcut olması durumunda):

a) Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS),

c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL),

d) International English Language Testing System (IELTS).

C. BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuru için gerekli belgelerin en geç 18 Mart 2009 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese ulaştırılması gerekmektedir. Faks veya e mail yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İletişim:

Web www.isam.org.tr

e mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres : İcadiye Bağlarbaşı cad. No: 40

Bağlarbaşı - Üsküdar / İSTANBUL

Tel     : (0216) 474 08 50 - (0216) 474 08 70 - (0216) 474 08 80

Yorumlar   

0 #1 Guest 26-09-2009 15:50
iyi günler ben ilahiyat önlisans 2.sınıf ögrencisiyim inş bu sene mezunu olaçagım diplomammı alacagım fakat hiç bi yer yerde iş bulamıyorum kurumuzda yada bildiginiz bi yerde çalış mak istiyorum daha önce3 yıl camide çalıştım fahri hoca olarak şimdi hem kendimi hemde maddi destek saglmamak için iş arıyorum lütfen cvp bekliyorum
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile