esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN

ImageHocam, Safahat’ı anlayabilmemiz için öncelikle bize o dönemden, eserin vücud bulduğu ortamdan bahseder misiniz?

Merhum Mehmet Akif Ersoy, Sultan II. Abdülhamid, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere üç farklı devri görmüş ve de yaşamış bir şairimiz.

Image
Müslüman olarak Hz. Peygamber’i gören ve sahih bir îmân üzere ölen kimselere sahâbî denir. Sahâbî kelimesinin çoğulu Ashâb veya sahâbe şeklinde gelir. Herhangi bir sahâbî ile görüşme imkânı bulan kimseye de tâbiî adı verilir.

ImageKendisi, Yüce İslâm dînini kabûl etmiş olduğu halde sevgili peygamberimizi gören ve Onunla sohbet eden, O’nun cemaati olan ve bu îman üzere ölen bahtiyar insanlara sahâbî diyoruz. Mübârek sahâbî efendilerimizin her biri, Hz. Peygamber efendimizle ilgili çok hâtıralar anlatırlar bize.


ImageTâtil, faaliyete ve çalışmaya belli bir süre ara vermek demektir. İşi durdurmak, işi geçici olarak bırakmak manalarına da gelir. Tâtil etmek de, işi durdurmak, ara vermek ve paydos etmek anlamındadır. Sözlüklerde bu manaya gelen tâtil kelimesi, içinde yaşadığımız hayatta işi paydos etmekle birlikte bir de “eğlenme” manası kazanmıştır. Tâtil kelimesini, işi bırakma ve eğlenme açısından ele alıp şunları söyleyebiliriz.

isaret.jpg
Kâinâtı yoktan var eden Yüce Allah, yarattıkları arasında insana ayrı bir değer verir. Bundan dolayı insan, yaratılmışlar arasında Eşrefü'l-mahlûkât (yaratılmışların en şereflisi) olarak bilinir. Yüce Allah, yarattıklarının en şereflisi olan insanı kendine muhâtab olarak almıştır.

hrka1.jpg Hz. Peygamber’in, İstanbul’da iki hırkası vardır. Bunlardan birine Hırka-i Saâdet, diğerine de Hırka-i Şerif adı verilmiştir. Ancak tarihî kaynaklarda her iki ismin birbirinin yerine kullanıldığı da görülmektedir. Hırka-i Saâdet, Hz. Peygamber’in, Kâ’b b. Züheyr’e hediye ettiği hırkadır ve bugün Topkapı Sarayı’nda sergilenmektedir.

Diğer Makaleler...