esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

İslam Hukukunda Nişanlılık

İslam Hukukunda Nişanlılık

Esintiler - Telâmiz

nişanEn eski ve en önemli ictimai müesseselerden birisi olarak aile, toplumun temeli cemiyetin şekillendiricisidir. Ahlakın ve toplumsal sıhhatin bekası, sağlam bir aile yapısına bağlıdır.

Aile, gelenek ve gelecek arasında köprü mesabesindedir. Aile müessesesine giriş olan nikah akdi ile tarihi mesuliyet üstlenilmiş olup toplumun emaneti yüklenilmektedir.

 

O’nun delillerinden biri de, size kendi cinsinizden, yanlarında huzur ve mutluluk bulabileceğiniz eşler yaratması ve aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesidir. Hiç kuşkusuz bunda, düşünen insanlar için ibretler vardır.[i] Evliliğin iki insanın karşılıklı cinsi ihtiyaçlarını tatmin şeklinde telakki edilmesi tamamiyle yanlış olmasa da eksik ve hatalı bir anlayıştır, zira evliliğin gayesi bundan ibaret olamaz. Evliliğin gayesi, aileye huzur ve saadet, cemiyete de hayırlı nesil teminidir.

…Oysa onlar, sizden sağlam bir söz almışlardı.[ii] Evlenme, müşterek bir hayata, tarafların karşılıklı yardımlaşmasına imkan veren ve taraflara karşılıklı hak ve ödevler yükleyen ağır bir sözleşmedir. Böyle önemli bir misaka taraf olmadan evvel iyice düşünülmesi gerekir. Mesud ve huzurlu bir ömür sürecek beraberlikler için evliliğe tekaddüm eden süre içerisinde geçen tanışma, görüşme devresi nişanlılık adı ile adet haline gelmiştir.

Öncesinde geçirilen hazırlık süreciyle evlilik akdi diğer akitlerden ayrılır. Tüm toplumlar için evliliğe baktığımızda öncelikli olarak evlenme arzusu ortaya konulur, akabinde kısa yahut uzun süreli bir hazırlık dönemi geçirilmekte ve sonrasında, akit meydana gelmektedir. Toplumumuzda bu hazırlık dönemi söz kesme ile başlar bunu nişanlanma izler ve nihayetinde evlilik ile neticelenir.

Taraflar, ulvi gaye yolunda birbirlerini seçerken bir takım ölçüler koyup şartlar ararlar. Ailelerin saadeti ve toplumun selameti bu ölçü ve şartlar ile yakından ilgilidir. Bunların tespitinde evlilik öncesi geçirilen nişanlılık döneminin ehemmiyeti büyüktür.

Nişan, tarafların birbirini tanımasına imkan sağlaması itibariyle sıhhatli bir evlilik için ihtiyati bir tedbir mahiyetindedir. Evlilik sonrası problemleri asgariye indirmek hususunda tarafların akit öncesi birbirlerini tanıması ehemmiyet arz eder. Bununla birlikte akdin muteber kabul edilmesi için evlilik öncesi bir nişanlılık dönemi şart değildir. Ancak toplumun beklentileri ve tarafların birbirini tanıması için ihtiyaçtır.

Örf adet ve kanunlarda yerini bulan nişanlılık, toplumun her kesimini ilgilendirir bir müessesedir.

Birinci Bölüm: Nişanlanma Kavramı ve Kanunlarda Nişanlılık, İkinci Bölüm: Nişanlanmanın Meydana Gelmesi, Üçüncü Bölüm: Nişanlanmanın Hüküm ve Neticeleri olmak üzere üç bölüm halinde takdim edeceğimiz bu çalışmamızda nişanlılık müessesini ele alıp muhtelif yönleriyle incelemeye çalıştık.

 

 

Devam Edecek..

 

Betül Cevher

İstanbul İlahiyat 2010

 [i] Rûm, 30/21

[ii] Nisa, 4/21

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile