Şevval’den Ramazan’a Hazırlık..

Esintiler - Telâmiz

ramazanyazs_2Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif ayını Allah’a uğurladık. Müslüman olup ve Allah’a gönülden bağlı olan kimseler sıcağa ve uzun vakte bakmadan tüm ramazanı oruçla, namazla ve Kur’an-ı Kerim ile geçirdiler.

 

 

 

 

 


 

Allah-u Teala yapmış oldukları tüm ibadetleri kabul buyursun, Cehennem’den kurtuluşlarına vesile kılsın ve Reyyan kapısından Cennetine kabul buyursun.Amin!.ramazanyazs_1

Bazıları da Ramazanı oruçsuz geçirdi. Hem de hiçbir geçerli mazereti olmaksızın; oruçsuz, namazsız ve Kuransız geçirdi bu fırsat ayını! Bu insanların Allah’a karşı olan inançları zayıf, kendilerine olan özgüvenleri ise hiç yok. Ramazan boyunca nice çocuklara şahit olduk yaşları 10-11 oruçlarını tutup ciddi bir sıkıntı görmezken Allah’ın emrine muhatap olmuş bu insanlar oruç tutmayıp kendilerine yazık ettiler. Cibril hadisi diye meşhur olan hadiste Cebrail(a.s): Ramazan’a yetiştiği halde günahları bağışlanmayan kimse helak olsun dedi. Peygamberimiz (sav) de Âmin! Diye karşılık verdi.

Bilmiyorum Allah ramazan ayının kıymetini bilmeyenlerin günahını bağışlar mı ve onları affeder mi? Allah bizi ramazanın kıymetini bilenlerden eylesin ve bağışladığı kullarından eylesin Âmin!

Fitre (Fıtır) Sadakası

Fitre sadakası, Ramazan ayının sonuna yetişen ve temel ihtiyaçlarından başka en az nisap miktarı mala sahip bulunan her Müslüman için verilmesi vacip olan bir sadakadır. Buna yalnız Fitre de denir. Bu sadaka, sevap için verilen yaradılış ikramı demektir.

Fitre sadakasının vacip olması, zekâtın farz olmasından öncedir. Orucun farz kılındığı yıla rastlar. Bu bir yardımlaşmadır, orucun kabulüne ve can çekişme ile kabir azabından kurtuluşa bir yoldur. Yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye, bayram gününün sevincine katılmalarına bir yardımdır. Bu yönü ile fitre sadakası, insanlık için bir hayır ve bir görevdir.

Fıtır sadakası ile ilgili hükümler:

1-Fitre sadakasının miktarı her sene Diyanet tarafından belirlenir. Bu sene 7,50 lira olarak belirlenmiştir. Tabi bu asgaridir durumu iyi olan daha fazla vermelidir.ramazanyazs3_

2-Fitre sadakasını, yükümlü bulunduğu yerdeki fakirlere vermelidir. Fakat başka yerlerde daha şiddetli fakirlik varsa öncelik oralar olmalıdır; Afrika kıtasındaki ölümle sonuçlanan yoksulluk gibi.

3-Fitre sadakası, Ramazan Bayramının birinci günü fecrin doğuşundan önce verilmelidir. Şayet böyle yapılırsa, fakirler bayramlık ihtiyaçlarını gidermiş olurlar.

Abdullah ibni Abbas (ra) diyor ki: Resulullah (sav): Fıtır sadakası oruçluyu boş ve anlamsız söz ve davranışlardan arındırmak, hayâ dışı şeylerden temizlemek ve miskinlere yiyecek olmak üzere vacip kıldı. Artık kim bayram namazından önce verirse, o makbul bir sadaka olur; kim de bayram namazından sonra verirse, o sadece sadakalardan bir sadaka olur. (Ebu Davut, Zekat18)

4-Fitre sadakasını, aralarında zevciyet veya doğum bakımından ilgi bulunanların birbirine vermesi sahih değildir. Bir kimse fitresini, fakir olan karısına, babasına ve oğluna veremez.

5-Birçok kimse, fitrelerini birkaç fakire verebilecekleri gibi, bir fakire de verebilirler.

Mehmet Baş

Not: Ramazan henüz bitmeden gönderilmiş olmasına rağmen yazıyı ancak fark edip yayınlayabildik, Şevval’den 1433 Ramazan’a bir selam ve hazırlık adına istifadenize sunarken gecikme için yazarımızın affına sığınırız.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile