Medine Vesikası Bugün İçin Ne Anlatır?

Esintiler - Telâmiz

medinevesikasYüce Allah’a hamd ve Resulüne  selam ile..

Alfabenin dağınık harfleri gibi mana ifade etmeyen bir toplumu bir araya getirerek dünyanın en manidar mesajına dönüştüren ‘Son Peygamber Hz. Muhammed’(s), 622 yılında Allah’ın yardımı ve izniyle ‘Medine Site Devleti’ni kurdu.

Kabileler arası asabiyet Arap milletinin bir araya gelmesi için bir engeldi bu asabiyetten ancak Allah’ın deha bahşettiği birisi faydalanabilirdi; işte o muciz dehasıyla kabileler arasındaki tutkuyu Mü’minler arası tutkuya dönüştüren Hz. Muhammed Ensar ile Muhacirun’u birbirlerine kenetledi. Medine’de artık Mü’minler hangi kabileden olursa olsun üst kimlikleri olan ‘Müslüman’lığa bağlandı ve kendi kabilesinden de olsa hatta babası dahi olsa Mü’minden gayrısı Mü’mine öteki oldu.

Bu çiçeği burnunda devletin tek unsuru İslam’la şereflenen Müslümanlardan oluşan tek tip bir toplum değildi, henüz Müslüman olmayan müşrik Araplar ve Yahudiler de bu devletin bir parçası oldu. Artık bu farklı inançtaki toplulukların bir arada belli medinevesikaskurallara riayet ederek yaşaması zorunlu idi. Bu kurallar bir diktatörün işine geldiği için yöneteceği devletin kanunu yapacağı gibi değildi. Çünkü hiçbir diktatör dünyada bir benzeri olmadığı halde bu kanunları yazmaz ve teb’asıyla birlikte imzalamak istemez; çünkü bu kanunlar bu devletin en zirvesindeki kişi ve kişilerin de ne yapıp ne yapamayacağını içeriyordu.

‘Medine Vesikası’ adını verdiğimiz bu kanunlar dünyada o güne kadar görülmemiş bir sözleşme oldu. Devletin tüm unsurlarına garantör olan bu vesika günümüzdeki bütün devletlerin vazgeçilmezi olan anayasa dan başka bir şey değildi.

Bugün bu konuyu önemli yapansa ilk anayasa dediğimiz Medine Vesikasına farklı çevrelerin çevreleri paralelinde farklı bakmalarıdır.

Burada vardığımız sonucun aslında belli olduğu girişte sarf ettiğimiz cümlelerden anlaşılıyor demek mümkün değildir; biz Medine Vesikası’nın anayasa olup olmadığı sonucuna varmak değil bu konuda yapılan çalışmaları farklı kültürlerden nasıl etkilendiğini oraya koymayı sağlayacak bir adım atmak istiyoruz.

O günün Gayr-ı Müslimleri ve Müslümanlarını bir arada yaşatabilmeyi mümkün hale getiren bu vesika bu günün gayrı Müslimleri için ne ifade ediyor?

 

Fikret İNCİ

Cumhuriyet İlahiyat

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile