esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

Helak Olmanın Karşılığı: Lut Kavmi

Helak Olmanın Karşılığı: Lut Kavmi

GEZİyorum

Image

54/32: Andolsun, biz Kuran’ı zikr için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı?

54/33: Lut kavmi de uyarıları yalanladı.

 

54/34: Biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Yalnız Lut ailesini seher vakti kurtardık.

 

 

54/35: tarafımızdan bir nimet olarak. İşte biz şükredenleri böyle ödüllendiririz.

54/36: Oysa Andolsun, zorlu yakalamamıza karşı O, onları uyarmıştı. Fakat onlar, bu uyarıları kuşkuyla karşılayıp-yalanlamakta direttiler.

54/37: Andolsun onlar, onun konuklarından da murad almak için baskı yaptılar. Bizde onların gözlerini silip kör ettik. ‘’İşte azabımı ve uyarmamı tadın.’’

54/38: Andolsun onları bir sabah vakti erkenden, üzerlerinde kararını kılmış bir azab yakalayıp-bastırıverdi.

54/39: Şimdi azabımı ve uyarmamı tadın.

54/40: Andolsun, biz Kuran’ı zikr için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı?

Bir buçuk aylık bir süre için Ürdün’deydik, Ürdün’deki ziyaretlerimizden biri de büyük helâkın mekânı Lut Gölüne oldu. Image

Lut Gölü, halk arasında bahrul meyyit olarak biliniyor. İzahında Gölde canlıların yaşayamaması söyleniyor olsa da bilmiyorum

belki büyük helakın anısınadır ismindeki ölüme çağrışım.

Göl, aynı zamanda İsrail Ürdün sınırında hudut vazifesi de görüyor.

Akarsularla beslenmeyen Lut Gölü Ürdün-İsrail sınırında 600 km² alan üzerinde yer alıyor. Başkent Amman’a yaklaşık iki buçuk saat uzaklıkta, Arapların Bahr el-Meyyit, Batılıların Dead Sea dediği kavimlerin en aşağılık olanına mezar bu göl, dünyanın en aşağı çukuru. Öyle ki Hz. Muhammed, ümmeti için en büyük korkusunu Lut kavminin yaptığını yapmaları olarak açıklıyor: “Benden sonra en korktuğum şey ümmetimin Lut kavminin yaptığını yapmalarıdır(1)”.

Esfele safiline inen bu kavmin helakının tecellisi olsun için diye belki de onlardan sonra geriye dünyanın en aşağı çukuru kalmış. Yüzeyi Akdeniz’den 400 metre aşağıda olan Lut Göl’ünün derinliği 380 metreyle yeryüzünün en alçak noktası, sanki ölçülmüşte arz santim santim haberi en sahih kaynakla 1400 yıl evvel Rum suresinde gelmiş: “Elif, Lam, Mim. Rum (orduları) yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde"(30/1,2,3

Otobüsten indiğimizde coğrafyanın zi’neti palmiyeler karşılasa da bizi akıllarda havanın ağırlığıyla gelen haber var. Gazaba uğramış insanlar…

Lut kavmi burada, hemen önümüzde sanki geçmişi unutmuşçasına hareketsiz duran suyun altında, belki bu hareketsizlik İsa’dan önce 1800 de olanları haber veriyor.

İşte tam burası peygamber Lut’un “sizden önce âlemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayâsız çirkinliği mi yapıyorsunuz?”(7/80) sözüne muhatap olan kavmin üzerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşların yağdığı (11/82), taş yağdıran bir kasırganın gönderildiği(54/33) yer.

Allah’ın gazabıyla karşılaşmış bu Göl yaz turizminde büyük öneme sahip.

Aynı zamanda Lut Gölü çamuru, içinde bulunan minerallerin özellikle İsrail tarafından kozmetik sektöründe kullanılması hasebiyle öneme haiz olup turistik marketlerde paketlenmiş halde bulunabiliyor.

Amman’dan ayrıldıktan sonra sürekli aşağıya doğru inen Lut Gölü yolu üzerinde, Ürdünlü bedevileri kıl çadırlarında görebileceğiniz çöller var.

ImageAynı kıssadan hareketle oluşturulan farklı yorumlarda olsa, lanetli insanların kalıntılarını yutan Lut Gölü’nde üç semavi dinden de ziyaretçi görmek mümkündür.

Söylentilere göre Lut Kavminin ibretlik öyküsünü hatırlatan -elbette ki korunacak olan kitapla anlatılan bu kıssa unutulmayacaktır- bu göl, küresel ısınma ve İsrail’in bromür endüstrisinin etkisiyle kurumaya başlamış.

Kıyıda tuz kütleleri ve kuma karışmış tuzlar görmek mümkün ve suyuna dokunduktan sonra bölgenin sıcağına rağmen uzun süre kurumuyor elleriniz.

Su seviyesindeki çekilme eski zamanlarda yılda ortalama 18 cm iken, bugün İsrail ve Ürdün'ün artan içme suyu ihtiyacı nedeniyle, yıllık 50 cm civarına yükselmiş.

Lut Gölü’nde tuzluluk oranı %28–33 civarındayken Akdeniz’de %3 imiş. Herhangi bir canlı türü yaşamıyormuş bahr el-meyyitte kıyılarında da yosun veya bir başka deniz bitkisi görmek mümkün olmuyor buna rağmen sahilinde canlılık oldukça fazla hayret ediyor insan suyun altında yüzlerce insanın helak olduğunu bilirken üzerinde yan gelip yatanlara.

Yeryüzünün en alçak en tuzlu en ibretlik gölü: Bahr el-meyyit.

Lut kavmi kendilerinden önce hiçbir kavimde görülmemiş bir ahlaksızlığın içindeydi (7/80) ve onlara Lut belki hidayete ererler diye elçi olarak gönderildi Lut’a da hüküm ve ilim verdik’’(21/74) ancak Lut kavmi –de- gönderilen elçileri yalanladı. (20/160)

Lut kavmi de uyarıları yalanladı. Biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Yalnız Lut ailesini (bu azaptan ayrı tuttuk) onları seher vakti kurtardık; tarafımızdan bir nimet olarak. İşte Biz, şükredenleri böyle ödüllendiririz. Oysa Andolsun zorlu yakalamamıza karşı onları uyarmıştı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşılayıp-yalanlamakta direttiler.
(54/33-36)

Lut kavminin Hz. İbrahim’in peygamberliği döneminde yaşadığını haber veriyor kuran ‘’ellerin ona -İbrahim’e- uzanmadığını görünce içine bir korku düştü. ‘korkma’ dediler, ‘biz Lut kavmine gönderildik’.’’ (11/70) Hz. İbrahim’e Hz. İshak’ın müjdesini getiren melekler bir müjde daha haber veriyor Hz. İbrahim‘e ahlaksız kavim Sodom (2) halkına takdir edilmiş bir azap var. “ İbrahim’den korku gittiği ve ona müjde geldiği zaman, Lut kavmi konusunda bizimle çekişip-tartışmalara giriyor(du). ‘ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü gerçek şu ki, Rabbinin emri gelmiştir ve gerçekten onlara geri çevrilmeyecek bir azab gelmiştir.’ ” (11/74,76) ,

Melekler Lut peygamberin yanına genç erkekler şeklinde geldiler bunu gören kavim halkı Peygamberden sapıkça emelleri için bu gençleri istediler “Andolsun onlar, onun konuklarından-melekler- da murad almak için baskı yaptılar.’’(54/37) Lut peygamber kavminin bu haliyle mahcup oldu ve onlara "Bunlar benim konuğumdur, beni utandırıp-dillere düşürmeyin" dedi. Allah'tan korkup-sakının ve beni küçük düşürmeyin(15/68-69). Hz. Lut kavmini kötü huylarından vazgeçip eşlerine dönmeye çağırdı “Hani onlara kardeşleri Lut: "Sakınmaz mısınız?" demişti. "Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca âlemlerin Rabbine aittir. Siz insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz’’ (26/161-166) . Hidayete davetin karşılığında kavminin Lut’a cevabı azarlanma ve tehdit olmuştu: "Dediler ki: 'Biz seni 'herkes(in işin)e karışmaktan' alıkoymamış mıydık?" (15/70) “ Dediler ki: "Ey Lut, eğer (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olursan, gerçekten (buradan) sürülüp çıkarılanlardan olacaksın." (26/167) bu cevabın karşısında Lut tek sığınılacak olana sığındı, Allah'tan yardım istedi: “Dedi ki: "Rabbim, fesat çıkaran (bu) kavme karşı bana yardım et." (29/30) Rabbim, beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar. (26/169) Rab Hz. Lut’un duasına icabet etmiş ve ona meleklerini göndermişti, Melekler Lut’a kavminin akıbetini haber verdi “(elçiler) dediler ki: ‘Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana kesin olarak ulaşamazlar. Gecenin bir parçasında ailenle birlikte yürü. Sakın, hiç biriniz dönüp arkasına bakmasın; fakat karın başka. Çünkü onlara isabet edecek olan, ona da isabet edecektir. Onlara va’dolunan sabah vaktidir. Sabah yakın değil mi?’’ (11/81)

Hz. Lut emrolunduğu üzre kavminden ayrıldı ve eşi de onlarla birlikte tarihin ibretlik tablosu içinde yerini aldı “bunun üzerine biz karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; karısı ise geride kalanlardandı. Ve onların üzerine bir azap sağanağı yağdırdık. Suçlu-günahkarların uğradıkları sona bir bak işte (7/83-84).

Derken, tan yerinin ağarma vaktine girdiklerinde onları (o korkunç ve dayanılmaz) çığlık yakalayıverdi. Anında (yurtlarının) üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık. Elbette bunda 'derin bir kavrayışa sahip olanlar' için gerçekten ayetler vardır. O (şehir de) gerçekten bir yol üstünde (hâlâ) durmaktadır. (15/73-76)

Böylece emrimiz geldiği zaman, üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık; Rabbinin katında 'belli bir biçime sokulmuş, damgalanmış' olarak. Bunlar zalimlerden uzak değildir. (11/82-83)

Sonra geride kalanları yerle bir ettik. Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık; uyarılıp-korkutulanların yağmuru ne kötü. Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Ve şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır esirgeyendir. (26/172-173)

İşte bu tabloyu çiziyor Kuran Lut kavmi hakkında(3) ve bu kavme mezar olan Lut Gölünün karşısındayız. Üzerimizde büyük bir yük varmışçasına oradan ayrılmak istiyoruz. Belki suyun derinliklerinde yüzlerce insanın varlığına aldırmaksızın sere serpe manzaranın tadını çıkarma, çamur banyosu yapma peşinde olan ziyaretçiler bizi rahatsız ediyor belki İsrail’e böylesi yakın olmak. Lut Gölü(4) yakınlarındaki tepelerden akşam olunca İsrail evlerinin ışıkları görülebiliyor...

elbette, bunda iman edenler için gerçekten ayetler vardır. (15/76)

-----------------------------------------

1 - Tirmizi- ibn mace

2 - Sodom, Lut kavminin yaşadığı bu yerin Tevratta geçen adıdır.

3 - Kitab-ı Mukaddes'teki Lut Peygamber hikayesi Tesniye bölümünün 13. bâbının 1-13 noktalarında ve 19. bâbında okunabilinir.

4 - Lut Gölünün bir özelliği de O (şehir de) gerçekten bir yol üstünde (hala) durmaktadır. Elbette, bunda iman edenler için gerçekten ayetler vardır. (15/76) ayette de bildirildiği gibi bu şehirlerin halen anayol üzerinde bulunmasıdır. Lut kavminin yaşadığı bu yerin bölgenin Arap Yarımadası'ndan Suriye ve Mısır'a kadar uzanan, Ölü Deniz'in güneydoğusundaki bir anayol üzerinde bulunduğu söyleniyor.

Betül CEVHER

İstanbul İlahiyat Mümessili

Yorumlar   

0 #3 Guest 05-09-2009 17:45
Sayın Betül Cevherin tespitlerine bir internet sitesinde gördüğüm videoyu eklemenin uygun olacağını düşünüyorum....

http://www.yaklasansaat.com/eski_kavimler/lut/lut4.asp
Alıntı
+3 #2 Guest 01-12-2008 16:28
insan;ilahi azabın tecelli ettiği yerde çamura yatan!
dibindeki azaptan bi haber, azabı arzulayan!
insan;azaba uğramış günakkar bir neslin kanından,
bedenninden mayalanmış çamurdan güzellik arayan!
ve İNSAN;korkan,titreyen,ibret alan,ruhu daralan,
yüce KUDRETin azabını "gören" ve sığınan,
İMANdır insanı İNSAN yapan vesselam.
Alıntı
+1 #1 Guest 01-12-2008 10:42
bu yazıyı düzenleyen arkadaşıma teşekkür ediyorum bu yerleri sadece gezmekle kalmamış bizide bilgilendirmiş Allah razı olsun
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile