Abant Platformu Din Eğitimini Konuştu

Basından

dib'Yeni Anayasa'nın Çerçevesi' konusuyla toplanan 26. Abant Toplantısı’da, ‘İnanç Özgürlüğü’, 'Diyanet ve Din Dersleri',

 

 

'Vatandaşlık ve Kimlikler, Ana Dilde Eğitim, Üniter Devlet-Özerklik Dengesinde Yerel Yönetimler, Anayasada Cumhurbaşkanının Konumu' başlıklı beş oturum yapıldı.

İnanç Özgürlüğü ve Diyanet’in Konumu

Aşağıdaki dört madde tartışılmış ve ağırlıklı olarak ilk 3 madde benimsenmiştir.

Birinci öneri: Hiç kimse dini inançlarından ve ifadesinden dolayı eğitimde, çalışma hayatında ve kamusal alanda ayrımcılığa uğratılmaz.

İkinci öneri: Diyanet, tamamem bağımsız vakıf statüsünde olmalı, diğer inanç grupları da devlet katkısı ile aynı şekilde vakıflar kurmalıdır.

Üçüncü öneri: Diyanet, isteğe bağlı inanç vergisi ile finanse edilmelidir. Farklı inanç grupları için de benzer kurumlar kurulmalıdır.

Dördüncü öneri: Diyanetin mevcut durumu devam etmeli, diğer inanç gruplarına da hizmet verilmelidir.


Din Dersleri

Aşağıdaki üç madde tartışılmış ve benimsenmiştir.

Birinci öneri: Anayasada bu konuda hiç bir madde olmamalıdır.

İkinci öneri: Nesnel ve çoğulcu din kültürü ve ahlak dersleri zorunlu olmalıdır. Din eğitimi dersleri seçmeli olmalıdır.

Üçüncü öneri: Farklı içeriklerde eleştirel düşünceyi ve çoğulculuğu geliştiren seçmeli din kültürü ve ahlak bilgisi ders alternatifleri olmalıdır.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile