esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

Yeterlik Sınavında Tam İsabet!

Yeterlik Sınavında Tam İsabet!

Basından

(İlandır) 11 Mart 2012 Yapılan Stajyer Kur'an Kursları Yeterlik Sınavında Sorulan 80 Sorudan, 52 Tanesi Hazırlamış Olduğumuz Pratik Hazırlık Kitabı Bilgi Hazinesinde Yer Almıştır.

Bu Bilgiler Kitabımızın 15. Baskısı Ve Sınavın B Kitapçığı Göz önüne Alarak Sayfalar Verilmiştir.

1) 2. soru MECRA’HA İMALE sorusu kitabımızın 135. sayfasında.

2) 4. soru Tam vakıf sorusu aynen kitabımızın 148. sayfasında

3) 5. soru, meddi munfasılın hükmü , 152. sayfada 26. soruda aynen.

4) 13. Meddi lin sorusu soru Meddi munfasılın hükmü sorusu kitabımızın 152. sayfasındaki 26. sorusunun aynısı

5) 10. soru konu olarak tecvid bilgisi kitabımızın 140-147 sayfalar arasında anlatılmıştır.

6) KAF secavendi ile soru kitabımızın 147. sayfada aynen yer almaktadır.

7) 12. izhar sorusu kitabımızın kitabımızın 160. sayfasındaki 27. soruyla birebirdir.

8) 14. İZ ZALEMU İdgamü mütecaniseyn sorusu örneğiyle beraber kitabımızın 146. sayfasında yer almıştır.

9) 16. soru tanımı olarak kitabımızın 148. sayfasında anlatılmıştır.


10) 17. İszahir şefevi sorusu kitabımızın 144. sayfasında aynen anlatılmıştır.

11) 18. Sorudaki yanlış tanımı yapılarak istenen cevap İdgam kelimesinin doğru anlamı kitabımızın 144. sayfasında anlatılmıştır.

12) 21. Fıtrat Delili sorusu kitabımızın 38. sayfasındaki 61. sorumuzla aynıdır.

13) 22. Hissi mucizelerin farkını açıklayan şık: kitabımızın 51. sayfasında Mucize çeşitleri kısmında aynen verilmiştir.

14) 23. Ba’s sorusu tanım olarak Kitabımızın 61. sayfasında yer almıştır.

15) 24. sorudaki Araf sorusunun cevabı kitabımızda 62. sayfasında.

16) 25. sorudaki Kur’andaki mucize yerine kullanılan kavramlar sorusu kitabımızın 93. sayfasında

17) 26. sorunun cevabı, 64, sayfada “İnsan fiillerinin Yaratılması maddesi içinde mündemiçtir.

18) Küfür sorusu olan 27. maddenin cevabı aynen, 14. sayfada “Kafir” maddesi içinde yer almaktadır.

19) Akaidin tanımının istendiği soru olan 28. sorunun bilgisi kitabımızın 11. sayfasının ilk satırlarında yer almaktadır.

20) Allahın can alan isminin sorulduğu 29. sorudaki Kabız isminin bilgisi aynen kitabımızın 18. sayfasında yer almaktadır.

21) Allah’ın sıfatlarından Muhalefetül Lilhavadis sorusunun sorulduğu 30. sorunun cevabı kitabımızın 19. sayfasında yer almaktadır.

22) 32. soruda sorulan Allahın varlığının delilleri bilgisi ile ilgili çeşitler kitabımızın 24-25. sayfalarında yer almıştır.

23) Esmaü Hünsadan isimlerin sorulduğu 29. sorudaki istenen bilgiler kitabımızın 18. sayfasında yer almaktadır.

24) 35. Sorudaki ilahi kitapların özellikleri konusu kitabımızın 45. sayfasında yer almaktadır.

25) 37. sorudaki 160 koyunun zekat bilgisi Kitabımızın 380. sayfasında

26) Havaici asliyenin sorulduğu 38.sorunun cevap bilgisi kitabımızın 377. ve 383. sayfalarda

27) Zekatın Geçerlilik şartlarının sorulduğu 39. sorunun bilgisi kitabımız 379. sayfasında

28) Havalenül hal sorusunun sorulduğu 40. sorunun cevabı kitabımızın 383. sayfasında

29) Şafi mezhebine göre umrenin rükünlerinin sorulduğu 41. sorunun cevabı 416. sayfadaki şemada aynen yer almaktadır.

30) 42. soruda yer alan Haccın farzları ile ilgili soru kitabımızın 428 sayfasında.

31) İhram tanımının sorulduğu 43. sorunun cevabı kitabımızın 429. sayfasında.

32) Hedy cevabının istendiği 44. sorunun bilgisi kitabımızın 445. sayfasında.

33) Remyi cimar cevabının sorusu olan 45. sorunun bilgisi kitabımızın 422. sayfasında.

34) 47. sorudaki gusül meselesi kitabımızın 304. sayfasında.

35) 48. sorudaki cevaptaki hafif necasetli ilgili bilginin doğrusu kitabımızın 298. sayfasında yer almaktadır.

36) 50.sorudaki 4 mezhebin abdestte niyet görüşü 320. sayfadaki şemada yer almıştır.

37) 51. sorudaki –Kıyamla ilgili bilgiler kitabımızın 329. sayfasında

38) 52. sorudaki namazı bozan şeyler sorusunun müfsidati salat cevabı kitabımızın 352. sayfasında.

39) 55. sorudaki cenaze bahsi ile ilgili kavramlar: Telfikin tanımızı Kitabımızın 382, telkin tanımı, telkin sorusu 366

40) 59. sorudaki seferilik sorusunun cevap bilgisi 319.sayfadaki şemada yer almaktadır.

41) 60. sorudaki namazdaki edanın tanımı kitabımızın 271.sayfasında , namazın kazasının tanımı ise 276. sayfada.

42) 63. Sorudaki Ramazan orucunun vakti, kitabımızın 369. sayfasında

43) Seferinin oruçla ilgili meselesini ihtiva eden 65. soruyla alakalı bilgiler 369. sayfada

44) 66. sorudaki -Üsveni Hasene sorusu. Kitabımızın 475. sayfasında tanımı yapılmıştır.

45) 69. sorudaki Cevabı hilm olan bilgi kitabımızın 470. sayfasında

46) 70.sorudaki Asabiyetin tanımı kitabımızın 76. sayfasında yer almaktadır.

47) 73.sorudaki takva ile alakalı bilgiler kitabımızın 474. sayfasında

48) 74. sorudaki Seriye bilgisi kitabımızın 205. sayfasında

49) 75. sorudaki Senetül vüfud elçiler yılı bilgisi kitabımızın 218. sayfasında

50) 76. sorudaki İslam’a davet için Medine’ye gönderilen Sahabi Musab Bin Umeyrin bilgisi 219. sayfada

51) 78. Sorudaki Peygamberimizi yıkayan kişinin Efendimizin Hz. Ali olduğu bilgisi Kitabımızın 221. sayfasında

52) 79. sorudaki Saatül Üsre, gazvetül üsra, Ceyşül usra” ifadelerinin Tebük savaşı ile ilgili bilgisi aynen kitabımız 213. sayfasında

Yeterlik Hazırlık Kitabımız İçin Tıklayınız.

 


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile