esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

Sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi Alımı

Sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi Alımı

Etkinlik

 

D U Y U R U

 

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN

 

Başkanlığımıza bağlı Kur'an kurslarındaki öğretici ihtiyacının 657 Sayılı Devlet

Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli personel

çalıştırılmak suretiyle karşılanması amacıyla 2500 adet sözleşmeli Kur'an kursu

öğreticisi alınacaktır.

 

Müracaat edeceklerde aranacak şartlar şunlardır:

1)-657 sayılı Devlet memurları kanununun 48 inci maddesinin A bendinde belirtilen

şartları taşımak,

2)-Kur'an kursu öğreticiliği yeterlik belgesine sahip olmak,

3)-2004-2006 KPSS (B) grubu sınavlarından herhangi birine girmiş olmak,

4)-Bayan olmak,

5)-Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar kurumlarından her hangi birinden

emekli aylığı almıyor olmak,

6)-İlahiyat Fakültesi mezunu, ilahiyat ön lisans mezunu, hafızlık belgesine sahip imam

hatip lisesi mezunu veya imam hatip lisesi mezunu olmak,

7) Halen kısmi zamanlı sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi olarak çalışanlar hariç olmak

üzere fahri görev yapıp yapmadığına bakılmaksızın yukarda zikredilen şartları taşıyan

istekli herkes müracaat yapabilecek,

8) İstekliler sadece bir il'e müracaat edebilecek ve 5 il tercihinde bulunabilecek

9) Birden fazla il'e müracaat edenlerin müracaatları kabul edilmeyecek, müracaat

ettiklerinin sonradan anlaşılması halinde sözleşmeli olsalar dahi sözleşmeleri iptal

edilecektir.

Alınan müracaatlar içinde;

a) Yeterli sayıda veya daha fazla İlahiyat fakültesi mezunu olması halinde öncelikle

bunlar arasından,

b) Tahsis edilen kadro sayısından daha az İlahiyat fakültesi mezunu müracaat etmesi

halinde bunlar yerleştirildikten sonra boş kadrolara ilahiyat ön lisans mezunları ve hafız

imam hatip lisesi mezunları arasından,

c) Tahsis edilen kadroların (a,b) fıkralarında belirtilen esaslar çerçevesinde

doldurulamaması halinde müracaat etmiş olan imam hatip lisesi mezunları arasından,

• Sıralama Başkanlığımızca bilgisayar ortamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas

alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere tercih durumuna göre yapılacağından,

bilahare yer tespitleri Başkanlıkça yapılacak yerleştirmeye göre il müftülüklerince

yapılacaktır.

• Şartları taşıyan istekliler 5 il tercihli iş talep formunu usulüne uygun olarak

doldurarak müracaatlarını 29/06/2007- 13/07/2007 tarihleri arasında mesai bitimine

kadar sadece bir il'den olmak üzere il müftülüklerine bizzat elden teslim edeceklerdir.

Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

13/07/2007 tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile duyuruda belirlenen esaslara

uygun olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru için gerekli evraklar;

1- İş talep formu,

2- Nüfus hüviyet cüzdanı sureti,

3- Öğrenim durumunu gösterir diploma sureti

4- KPSS sonuç belgesi,

5- Kur'an kursu öğreticiliği yeterlik belgesi sureti,

Yorumlar   

0 #3 Guest 12-07-2008 15:38
yeterlik belgesi olmayanlar i çin yeniden sınav yapmayı düşünüyorlar mı
Alıntı
+4 #2 yüksel uyar 08-11-2007 21:04
adamınız varsa değil öğreticilik seviyesi kuran okumayı bilmesenizde alınırsınız.bizim burda öyle oldu.
Alıntı
+1 #1 Esra 04-07-2007 12:32
Bilgilendirme i çin teşekkürler.Ben de başvurular ne zaman başlayacak diye bekliyordum.

Selametle...
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile