esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

İlahiyat Programları

İlahiyat ProgramlarıRSS

Türkiye ve yurtdışında İlahiyat Programlarının detaylı tanıtımları.

Haritayı Göster

Yüzde 100 Arapça eğitim yapan tek fakülte Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesidir. Fakülte, hazırlık sınıfı öğrencileri haftada 30 saatlik normal müfredatın yanısıra, yoğunlaştırılmış destek seminerleri ile en kısa zamanda Arapça anlatılan konuları anl ...

YÖK Genel Kurulu’nun bu defa 26/05/2006 tarihinde aldığı karar ile ilahiyat fakültelerindeki mevcut programlar öğrencilerini mezun edene kadar öğretimlerine devam etmekle birlikte, Eğitim Fakülteleri bünyesinde ilk defa Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğit ...

Doktora

0 yorum

                     TİB-FDB-İTSAkdeniz           x        Ankara        &n ...

Sosyal bir olgu olarak din, insanlığın gündeminde hep var olagelmiştir. Büyük Önder Atatürk, dinin sosyal bir olgu olmasından hareketle, ona gereken önemi vermiş ve onun işlevini ve yerini derin bir vukufla belirlemiştir. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakü ...

Erasmus Programı

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel de ...

Felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında din olgusunu araştıran Felsefe ve Din Bilimleri bölümü din ve inançların günümüze kadar geçirdikleri evreleri, insan-din ve insan-akıl ilişkisini, dinin bireysel ve toplumsal ...

Formasyon

0 yorum

İlâhiyat lisans programı 8 yarıyıllıktır. İlahiyat Lisans Programı, “Kur’an’ı referans alan, kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve problemlere çözüm üretebilen ilahiyatçılar yetiştirme”; hedefine yönelik olarak hazırlanmıştır ...

Amaçlar​​ Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı, lise mezuniyeti, yaşı ve mesleği ne olursa olsun herkese açık, büyük toplum  kesimlerini doğru dinî bilgiyle buluşturmayı amaçlayan bir programdır. İlahiyat Önlisans Programı lâik, demokr ...

İlitam

0 yorum

Uzaktan Eğitim İle İlahiyat Tamamlama Programı 2 yıllık açıköğretim ilahiyat mezunu olan öğrencilerin, Dikey Geçiş Sınavına girerek eğitimlerini 4 yıllığa tamamladıkları programdır. Şu üniversitelerin İLİTAM programları mevcuttur:   Ankara Saka ...

Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde olmak üzere hali hazırda 3 fakültede uygulanan Lisans Programı. İlahiyat Lisans Programı, “Kur’an’ı referans alan, kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve ...

Bu bölüm İslam dininin doğuşundan günümüze kadar geçirdiği tarihi süreci konu edinmekte ve İslam tarihinde meydana gelen belli başlı siyasi, sosyal, kültürel, edebi ve sanatsal olayları incelemektedir. İslam öncesi Arap toplumu, İslam’ın doğuşu, dört ha ...

Mevlana Programı

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı ...

Bu bölümde yer alan anabilim dalları, inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alır. Modern çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerinden de yara ...

Uluslararası İlahiyat

“Uluslararası İlahiyat Programı” Avrupa başta olmak üzere Amerika ve Avustralya gibi vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerde lise öğrenimini tamamlamış öğrencilerin, Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinde lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim görmelerini amaçl ...

Sosyal bir olgu olarak din, insanlığın gündeminde hep var olagelmiştir. Büyük Önder Atatürk, dinin sosyal bir olgu olmasından hareketle, ona gereken önemi vermiş ve onun işlevini ve yerini derin bir vukufla belirlemiştir. Ankara Üniversitesi İlahiyat ...