esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

Dernek ve STKlar

Dernek ve STKlarRSS

Bu kategoride ilahiyatçılara yönelik hizmet üreten sivil toplum kuruluşları ve dernekler tanıtılacaktır.

Haritayı Göster

Abdurrahman Gazi Vakfı: ErzurumBaşkanı: Prof. Dr. Mustafa AĞIRMANMisyonu: Erzuruma olarak gelen ve  hangi meşrep-cemaatten olursa olsun manevi olarak elinden tutmak Faaliyetleri: 1-her hafta  sohbet, meal-tefsir, hadis vb. konulu.. 2-çeşitli anma proğra ...

Akader Diyarbakır

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (AKADER) 2001 yılında Dicle Üniversitesine mensup öğretim elemanlarınca kurulmuştur. Sosyal Bilimler, Tıp Bilimleri ve Fen Bilimleri alanlarında faaliyet gösteren ve bilimsel araştırmaya ilgi duyan akademisyenlere ...

Vakıf, Aziz Mahmut Hüdayi anısına kurulmuştur. Vakfın merkezi Hüdayi Hazretlerinin ismini de verdiği sokak ve camiisinin bulunduğu Üsküdar'dadır. Tasavvuf ekollerinden olan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin İstanbul'a bırakmış olduğu bir takım mirasî ge ...

Bilim ve Sanat Vakfı

Toplumsal sistemlerin yükselişinde en önemli faktör bilginin üretimi ve organizasyonudur. Bilim ve Sanat Vakfı (BSV) bir yandan çağdaş dünya toplumunun ana dinamiklerini anlamaya, diğer yandan Türk toplumunun tarihi köklerini bulmaya, bu kökler üzerin ...

Bursa İlahiyat Mezunları ve Mensupları Derneği

Kısa adın BİLDER 2002 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezunu bir grup gönüllü tarafından kurulan "Bursa İlahiyat Mezunları ve Mensupları Derneği"nin kuruluş amacı dernek tüzüğünde şu şekilde ifade edilmiştir:" Dernek üyeleri arasında birli ...

Ensar Vakfı

Ensar  Vakfı 30 yıllık eğitim,hayır ve hizmet serüvenine bugünde devam etmektedir.Vakıf medeniyeti geleneğinden geldiğinin farkında olarak diğer çalışmalarının yanında ‘’Eğitim’’başlığı altına girebilecek her türlü çalışmayı yürüten vakfımız;ekonomik ...

İftah Akademi

1987 yılından bu yana Allah’u Teâlâ’nın nimeti ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in sünneti doğrultusunda kulluğun edebini, yaratılışın özünü ve yaratanın güzelliğini öğrenmek ve öğretmek yolunda olan ve bu yolda yirmi dört yıl boyunca derslerinde bin ...

İham

0 yorum
İham

İlim Hizmet Araştırma Merkezi İHAM Sahih İslam’ın öğretilmesi, dini bilginin doğru yorumlanması ve halkın aydınlatılması konusunda, alanında iyi yetişmiş ehliyetli din bilginlerinin yetiştirilmesi ve desteklenmesi büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz ...

İlader yakın olması hasebiyle özellikle Marmara İlahiyat öğrencilerine ders dönemlerinde okula takviye mahiyetinde Arapça, İslam Hukuku, Tefsir ve Hadis dallarında oldukça yoğun bir program sunuyor. Klasik ve modern usulde muhtelif hocaların verdiği semin ...

İlamer İlahiyat Araştırmaları Merkezi

(İLAMER), İlahiyat ilimleri alanında araştırmalar yapmak, araştırmacılara destek olmak, projeler üretmek, üretilen bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşımını sağlamak amacıyla kurulmuş bir araştırma merkezidir. İSİLAY Vakfı bünyesinde 2006 yılı b ...

İlim Yayma Cemiyeti

Tanıtım: Türkiye’de çok partili sisteme geçildikten sonra ekonomik, siyasî ve kültürel hayatta önemli ve müspet gelişmeler yaşanmaya başlamıştı. Toplumun, ehemmiyet ve âciliyetine binaen çözüm beklediği meseleler arasında yer alan din eğitimi ve hizm ...

İlk-Der

0 yorum
İlk-Der

İLK-DER İmam Hatip Ve İlahiyat Gönüllüleri Derneği İLK-DER İslâhiye’nin en eski derneklerinden birisidir. Yaklaşık 40 yıldır İslâhiye’de pek çok hayırlı faaliyetin öncüsü olmuştur. 1970’lerin başında İslâhiye’ye bir İmam Hatip Lisesi yaptırmak üzere “Hayı ...

İmder

0 yorum

İmam Hatip ve İlahiyat Mezunları Derneği

İSAM İslami Araştırmalar Merkezi

Tarihçe Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmetlerini desteklemek amacıyla 1975 yılında kurulan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türkiye içinde ve dışında sürdürdüğü faaliyetler çerçevesinde telif bir İslâm Ansiklopedisi (DİA) hazırlatmayı kararlaştırmış v ...

Güncellenecek..

Eğitim, kültür ve düşünce platformu derneği

Suffa Vakfı

0 yorum
Suffa Vakfı

Burs ve barınma imkanları vermektedir. Bu bölümün tanıtımını siz hazırlayın: info@eilahiyat.com

Süleymaniye Vakfı Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır ve İbrahim Özer tarafından kurulmuştur. Özellikle akademik çalışmalar ve uluslarası araştırmalar yapan vakıf günümüzde müslümanların karşılaştığı bir çok meselede fetva vermektedir. Güncel meselelere ışık ...

TİFÖB Türkiye İlahiyat Fakülteleri Öğrencileri Birliği

GAYEMİZ İlahiyat Fakültelerindeki öğrencilerle ortak hareket etmek. Bu amaç doğrultusunda etkinlikler, projeler yapmak. Dinimizin ve kültürümüzün güzel gördüğü temel ahlaki özellikleri taşıyan insanlarla; açıklık, verimlilik, üretkenlik niteliklerine sah ...

Tihmed

0 yorum
Tihmed

Tüm imam hatip liseleri ve ilahiyat fakülteleri mezunları ve mensupları derneği. TİHMED İmam Hatip ve İlahiyat camiasındaki sosyal oluşum eksikliğinden doğan bir dernek olup İmam Hatip ve İlahiyat öğrencileri ...