Gönderen Konu: Hal hatır sormaları usulen değildi  (Okunma sayısı 1359 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı murat234

 • Marmara
 • *
 • İleti: 1737
 • Puan 157
 • "Neyi Arıyorsan O sun Sen..."
  • E-Posta
Hal hatır sormaları usulen değildi
« : Kasım 02, 2008, 06:23:41 ÖS »
Hal hatır sormaları usulen değildi

Al­lah adam­la­rı­nın in­san­la­ra hâl ha­tır sor­ma­la­rı âdet üze­re de­ğil­di, ya­ni sor­muş ol­mak için sor­maz­lar­dı. On­la­rın hal ve ha­tır sor­ma­la­rı, mü­cer­red söz­den iba­ret ol­ma­yıp, her tür­lü ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­mek için­di. Bun­da sa­mi­mi idi­ler. İh­ti­ya­cı olan­la­rı gör­dük­le­rin­de bü­tün im­kân­la­rı­nı or­ta­ya ko­yar­lar­dı.
İmam-ı Şa­ra­ni haz­ret­le­ri bu­yur­du ki: Bu şe­kil­de hal ha­tır sor­ma, za­ma­nı­mı­zın in­san­la­rın­dan uzak­laş­mış­tır. Zi­ra şim­di­ki in­san­lar­da gö­rü­len, bu­nun ter­si­dir. Ba­zan bi­ri­si ar­ka­da­şı­na “Na­sıl­sın?” di­ye so­ru­yor. O da ona “İyi­yim!” de­yip ge­çi­yor. Ar­ka­da­şı­nın ken­di­si ile il­gi­len­me­ye­ce­ği­ni bil­di­ği için, der­di­ni ona aç­mı­yor. “Na­sıl­sı­nız?” sö­zü­nün bir âdet­ten iba­ret kal­dı­ğı­nı bi­li­yor. Hat­ta ço­ğu za­man, ta­nı­dı­ğı­nın ya­nın­dan ge­çer­ken “Na­sıl­sı­nız, iyi mi­si­niz?” di­ye­rek hal ve ha­tır so­ran kim­se, so­ru­su­nun ce­va­bı­nı bek­le­me­ye bi­le lü­zum gör­me­den ge­çip gi­di­yor. Ke­za “Na­sıl­sı­nız?” so­ru­su­na mu­ha­tab olan kim­se de, nef­sin­de ce­vap ver­me ih­ti­ya­cı his­set­mi­yor. İş­te za­ma­nı­mız­da­ki “hal ve ha­tır sor­ma” işi, bu de­re­ce cid­di­ye­ti­ni kay­bet­miş du­rum­da­dır.
Aliy­yül-Hav­vâs bu­yur­du ki: “Siz­den bi­ri­niz, din kar­de­şi­nin ih­ti­ya­cı­nı gör­mek, der­di­ne or­tak ol­mak ve­ya ken­di­si­ne ha­yır duâ­da bu­lun­mak gi­bi mak­sat­lar dı­şın­da ona “Na­sıl­sı­nız?” di­ye sor­ma­sın. Zi­ra böy­le bir sa­hih ni­yet ve mak­sat dı­şın­da ‘Na­sıl­sı­nız?’ di­ye sor­mak, mü­na­fık­lık, iki­yüz­lü­lük olur!”
Hâ­tem’ül-Esam bu­yur­du ki: “Ar­ka­da­şı­na ‘Bu sa­bah ne hal­de­sin?’ de­di­ğin za­man o sa­na ‘Bir ih­ti­ya­cım var!’ der­se, sen de onun ih­ti­ya­cı­nın ne ol­du­ğu­nu sor­maz ve­ya gü­cün yet­ti­ği hal­de muh­taç ol­du­ğu şe­yi ona ver­mez­sen, ona hi­ta­ben söy­le­di­ğin ‘Bu sa­bah ne hal­de­sin?’ sö­zü, onun hak­kın­da an­cak bir alay olur. Za­ma­nı­mız­da ço­ğun­luk­la ar­ka­daş­lık ah­lâ­kın­da gö­rü­len de bu­dur.”
Al­lah adam­la­rı ver­mek­ten, baş­ka­sı­nın ih­ti­ya­cı­nı gör­mek­ten zevk alır­lar­dı, ken­di­le­rin­den ge­çer­ler­di. Feth-i Mu­su­li haz­ret­le­ri, bir ar­ka­da­şı­nın evi­ne git­ti. Ar­ka­da­şı ev­de yok­tu. Kö­le­si var­dı. On­dan san­dı­ğın anah­ta­rı­nı is­te­di. O da ta­nı­dı­ğı için anah­ta­rı ver­di. Feth-i Mu­su­li haz­ret­le­ri san­dı­ğı açıp ih­ti­ya­cı ka­dar pa­ra­yı alıp git­ti. Ar­ka­da­şı bu­nu du­yun­ca çok se­vin­di. O ka­dar se­vin­di ki bu­nun şük­rü ola­rak he­men kö­le­si­ni azat et­ti.

Mevla'nın herşeydeki sırrı sabırdır... Acıya sabredersin adı metanet olur, insanlara sabredersin adı hoşgörü olur, dileğe sabredersin adı dua olur, duygulara sabredersin adı gözyaşı olur, özleme sabredersin adı hasret olur, sevgiye sabredersin adı aşk olur...

Çevrimdışı kefnun

 • Bayanlar
 • *
 • İleti: 4140
 • Puan 321
 • "Acı çekmek ruhun fiyakasıdır" i.özel
  • fabrika ayarlarına geri dön...
  • E-Posta
Ynt: Hal hatır sormaları usulen değildi
« Yanıtla #1 : Mayıs 12, 2009, 03:30:46 ÖÖ »
Alıntı
Feth-i Mu­su­li haz­ret­le­ri, bir ar­ka­da­şı­nın evi­ne git­ti. Ar­ka­da­şı ev­de yok­tu. Kö­le­si var­dı.
On­dan san­dı­ğın anah­ta­rı­nı is­te­di. O da ta­nı­dı­ğı için anah­ta­rı ver­di. Feth-i Mu­su­li haz­ret­le­ri san­dı­ğı açıp ih­ti­ya­cı ka­dar pa­ra­yı alıp git­ti.
Ar­ka­da­şı bu­nu du­yun­ca çok se­vin­di. O ka­dar se­vin­di ki bu­nun şük­rü ola­rak he­men kö­le­si­ni azat et­ti.

Sosyal İrdeleme Bölümünde Alıntı Mesajların Yorumlanmadan Eklenmesini Mahsurlu Görüyor Olsam da Konunun Ehemmiyetine Binaen Dikkat Çekmek İstedim..


-Nasılsın
-İyi


bu kadar basit olmamalı daha fazlasını hakettiğini onun dostu olduğunu nasılsın diyen muhatabına hissettirmeli kanaatindeyim
Eilahiyat Temsilcisi Olmak İstiyorum

mumessil@eilahiyat.com
iletisim@eilahiyat.com (mail / msn)


(e) Format, Buraya Tıklıyoruz..

Çevrimdışı ' KнУaŝ

 • ƒakîгu'ℓ hakîг
 • Müderris
 • *****
 • İleti: 710
 • Puan 117
 • űsℓûb u ßeyâп, Λyпiyℓe İnsáп..
  • كهيعص
  • E-Posta
Ynt: Hal hatır sormaları usulen değildi
« Yanıtla #2 : Haziran 26, 2009, 02:49:55 ÖS »
Alıntı
Hal hatır sormaları usulen değildi

Al­lah adam­la­rı­nın in­san­la­ra hâl ha­tır sor­ma­la­rı âdet üze­re de­ğil­di, ya­ni sor­muş ol­mak için sor­maz­lar­dı. On­la­rın hal ve ha­tır sor­ma­la­rı, mü­cer­red söz­den iba­ret ol­ma­yıp, her tür­lü ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­mek için­di. Bun­da sa­mi­mi idi­ler. İh­ti­ya­cı olan­la­rı gör­dük­le­rin­de bü­tün im­kân­la­rı­nı or­ta­ya ko­yar­lar­dı.
İmam-ı Şa­ra­ni haz­ret­le­ri bu­yur­du ki: Bu şe­kil­de hal ha­tır sor­ma, za­ma­nı­mı­zın in­san­la­rın­dan uzak­laş­mış­tır. Zi­ra şim­di­ki in­san­lar­da gö­rü­len, bu­nun ter­si­dir. Ba­zan bi­ri­si ar­ka­da­şı­na “Na­sıl­sın?” di­ye so­ru­yor. O da ona “İyi­yim!” de­yip ge­çi­yor. Ar­ka­da­şı­nın ken­di­si ile il­gi­len­me­ye­ce­ği­ni bil­di­ği için, der­di­ni ona aç­mı­yor. “Na­sıl­sı­nız?” sö­zü­nün bir âdet­ten iba­ret kal­dı­ğı­nı bi­li­yor. Hat­ta ço­ğu za­man, ta­nı­dı­ğı­nın ya­nın­dan ge­çer­ken “Na­sıl­sı­nız, iyi mi­si­niz?” di­ye­rek hal ve ha­tır so­ran kim­se, so­ru­su­nun ce­va­bı­nı bek­le­me­ye bi­le lü­zum gör­me­den ge­çip gi­di­yor. Ke­za “Na­sıl­sı­nız?” so­ru­su­na mu­ha­tab olan kim­se de, nef­sin­de ce­vap ver­me ih­ti­ya­cı his­set­mi­yor. İş­te za­ma­nı­mız­da­ki “hal ve ha­tır sor­ma” işi, bu de­re­ce cid­di­ye­ti­ni kay­bet­miş du­rum­da­dır.
Aliy­yül-Hav­vâs bu­yur­du ki: “Siz­den bi­ri­niz, din kar­de­şi­nin ih­ti­ya­cı­nı gör­mek, der­di­ne or­tak ol­mak ve­ya ken­di­si­ne ha­yır duâ­da bu­lun­mak gi­bi mak­sat­lar dı­şın­da ona “Na­sıl­sı­nız?” di­ye sor­ma­sın. Zi­ra böy­le bir sa­hih ni­yet ve mak­sat dı­şın­da ‘Na­sıl­sı­nız?’ di­ye sor­mak, mü­na­fık­lık, iki­yüz­lü­lük olur!”
Hâ­tem’ül-Esam bu­yur­du ki: “Ar­ka­da­şı­na ‘Bu sa­bah ne hal­de­sin?’ de­di­ğin za­man o sa­na ‘Bir ih­ti­ya­cım var!’ der­se, sen de onun ih­ti­ya­cı­nın ne ol­du­ğu­nu sor­maz ve­ya gü­cün yet­ti­ği hal­de muh­taç ol­du­ğu şe­yi ona ver­mez­sen, ona hi­ta­ben söy­le­di­ğin ‘Bu sa­bah ne hal­de­sin?’ sö­zü, onun hak­kın­da an­cak bir alay olur. Za­ma­nı­mız­da ço­ğun­luk­la ar­ka­daş­lık ah­lâ­kın­da gö­rü­len de bu­dur.”
Al­lah adam­la­rı ver­mek­ten, baş­ka­sı­nın ih­ti­ya­cı­nı gör­mek­ten zevk alır­lar­dı, ken­di­le­rin­den ge­çer­ler­di. Feth-i Mu­su­li haz­ret­le­ri, bir ar­ka­da­şı­nın evi­ne git­ti. Ar­ka­da­şı ev­de yok­tu. Kö­le­si var­dı. On­dan san­dı­ğın anah­ta­rı­nı is­te­di. O da ta­nı­dı­ğı için anah­ta­rı ver­di. Feth-i Mu­su­li haz­ret­le­ri san­dı­ğı açıp ih­ti­ya­cı ka­dar pa­ra­yı alıp git­ti. Ar­ka­da­şı bu­nu du­yun­ca çok se­vin­di. O ka­dar se­vin­di ki bu­nun şük­rü ola­rak he­men kö­le­si­ni azat et­ti. :-[ üzüntü verici safta olmaktan Mevla'ya sıgınırız.bilinç tükeniyor,Kur'an gönüllerden uzaklaştığı için..
İlginç-Enteresan!!yöneticisi

Gönüller yalnız O'nu (cc) anmakla mutmaîndir...
  Ger âlemiyân cümle tabîbân başend,
  Hallî Nekünet müşkilimâ illâ HÛ

`

Çevrimdışı kefnun

 • Bayanlar
 • *
 • İleti: 4140
 • Puan 321
 • "Acı çekmek ruhun fiyakasıdır" i.özel
  • fabrika ayarlarına geri dön...
  • E-Posta
Ynt: Hal hatır sormaları usulen değildi
« Yanıtla #3 : Ocak 16, 2012, 05:01:44 ÖS »
adamın biri yolda karşılaştığı bir dostuna nasılsın der
dostu iyi değilim şu kadar borcum var der
adam hemen bu meblağı tedarik eder ve dostunun borcunu öder
soranlara da derdine çare olamayacaksam/aramayacaksam nasılsın demenin manası nedir der

hikayenin sonu değişikti galiba ama ben böyle sevdim.
Eilahiyat Temsilcisi Olmak İstiyorum

mumessil@eilahiyat.com
iletisim@eilahiyat.com (mail / msn)


(e) Format, Buraya Tıklıyoruz..

Çevrimdışı murat234

 • Marmara
 • *
 • İleti: 1737
 • Puan 157
 • "Neyi Arıyorsan O sun Sen..."
  • E-Posta
Ynt: Hal hatır sormaları usulen değildi
« Yanıtla #4 : Ağustos 16, 2017, 11:12:34 ÖÖ »
Hey gidi günler,

eialhiyatın ilk kurulduğu günler, ve şimdi...
Mevla'nın herşeydeki sırrı sabırdır... Acıya sabredersin adı metanet olur, insanlara sabredersin adı hoşgörü olur, dileğe sabredersin adı dua olur, duygulara sabredersin adı gözyaşı olur, özleme sabredersin adı hasret olur, sevgiye sabredersin adı aşk olur...

 

Hızlı yanıt'ı kullanarak çabukça ileti gönderebilir, iletilerinizde gülümseme ve bbc kullanabilirsiniz.

Not: Bu konu bir moderatör tarafından onaylanmadan görüntülenmeyecektir.
Kullanıcı Adı: E-Posta:
Doğrulama:
Kuran cumlelerine ne isim verilir?: