E-ilahiyat Forum

Fakülteler Özel => Vize ve Final Soruları => Diğer => Sakarya İlahiyat => Konuyu başlatan: cihan - Haziran 17, 2007, 08:22:39 ÖÖ

Başlık: Muammer İskenderoğlu
Gönderen: cihan - Haziran 17, 2007, 08:22:39 ÖÖ
İlkçağ felsefesi tarihi, 2006-2007, güz dönemi
vize soruları
1) bilgi felsefesinin temel sorularını yazın. sofistlerin bilginin varlığına verdiği cevap nedir
2) varlık felsefesinin temel sorularını yazın. doğa felsefesinde Milet okulunun temel prensibini yazın
3) empledokles felsefesinin temel ilkelerini yazın
4) yunan felsefesinden doğa ana unsuru işlenirken neden konu değiştirilip insan olmuştur? sofistlerin ve sokrat ın birbirinden ayrıldığı en temel nokta nedir?
İlkçağ felsefesi tarihi, 2006-2007, güz dönemi
final soruları
1) platon un analojilerini açıklayın
2) platon da eğitim ve toplumsal tabakalaşmayı açıklayın
3) platon da aile ve kadını açıklayın
4) aristo da 4 nedeni açıklayın
5) antik çağın bilime katkısı nedir
Başlık: Ynt: Yrd. Doç. Dr. Muammer İskenderoğlu
Gönderen: cihan - Kasım 10, 2007, 09:52:24 ÖÖ
Din felsefesi, 2007-2008, güz dönemi
Vize soruları
1) H. Dumery nin din felsefesi anlayışını yazın
2) Dini tecrübenin mahiyeti konusundaki farklı teorileri yazın ve dini tecrübenin ortak unsurları var mıdır tartışın
3) İman-akıl ilişkisi konusunda fideizm anlayışını tartışın
Başlık: Ynt: Yrd. Doç. Dr. Muammer İskenderoğlu
Gönderen: cihan - Aralık 26, 2007, 05:15:15 ÖS
Din felsefesi, 2007-2008, güz dönemi
final soruları

1) din dili özel bir dil mi kullanır, din dili nasıl anlaşılmalıdır
2) ontolojik delil nedir bu delile yöneltilen eleştirileri yazın
3) kozmılojik delilleri yazın
4) İbn Rüşd'ün Tanrı'nın varlığına getirdiği Kurani delilleri açıklayın
5) yaratma ve ezelilik kavramlarını İslami açıdan değerlendirin (ev kema kal)
Başlık: Ynt: Yrd. Doç. Dr. Muammer İskenderoğlu
Gönderen: cihan - Mart 26, 2008, 04:56:13 ÖS
din felsefesi, 2007-2008, bahar dönemi
vize soruları
1) mucize nedir? mucizeye inanma kişiyi karşılaştığı problemlere tabi çözümler üretmekten uzaklaştırır mı?
2) ölümden sonra hayatın lehine getirilebilecek deliller nelerdir?
3) kötülük problemi nedir? hristiyanlık düşüncesinden neşet eden augustineci tesdiseyi açıklayınız
4) kuran-ı kerim de kötülük problemi nasıl işlenmiştir?
5) özgürlük nedir? insanın özgürlüğünden bahsedilebilir mi?
Başlık: Ynt: Yrd. Doç. Dr. Muammer İskenderoğlu
Gönderen: cihan - Mayıs 06, 2008, 05:05:40 ÖS
din felsefesi, 2007-2008, bahar dönemi
final soruları
1) ibn arabi nin dini çoğulculuk ile ilgili görüşlerini yazıp değerlendirin
2) ateizm nedir, ateizmin problem olarak gördüğü konular nelerdir (او كما قال)
3) din bilim ilişkisi konusundaki yaklaşımlar nelerdir bu yaklaşımları izah edip değerlendiriniz
4) din-ahlak konusu ile ilgili bi soru
5) din sanat ilişkisini, dinin sanata etkisini tartışınız (او كما قال)
Başlık: Ynt: Yrd. Doç. Dr. Muammer İskenderoğlu
Gönderen: imam hatipliyim - Kasım 17, 2008, 09:28:56 ÖS
ilk çağ felsefesi
2008-2009 1.dönem vize soruları

1-heraklitos ve parmenides'i karşılaştırınız.
2-milet okulu temsilceleri kimlerdir ve dönemim özelliklerini yazınız.
3-varlık felsefesinin temel soruları nelerdir?
4-arabulucular olarak adlandırılan felsefecilerin özelliklerini yazınız.
5-Ksanophanes in tanrı anlayışını açıklayınız.
6-ilk dönem filozofların arayışları gibi birşeydi sanırım tam hatırlamıyorumm.
--soruların yalnızca 4 tanesi yanıtlanacaktı.
Başlık: Ynt: Yrd. Doç. Dr. Muammer İskenderoğlu
Gönderen: engin - Ocak 11, 2009, 03:21:57 ÖS
din felsefesi 2008-2009 guz yarıyılı vize soruları
1) hegel'in dın felsefesı hakkında bılgı verın
2) dın felsefesının tarıhcesı hakkında bılgı verın
3) katı akılcılık gorusu ve buna yoneltılen elstırılerı yazınız
4) dını tecrube cesıtlerınden bırını acıklayın
Başlık: Ynt: Yrd. Doç. Dr. Muammer İskenderoğlu
Gönderen: engin - Ocak 11, 2009, 03:25:11 ÖS
din felsefesi 2008-2009 guz yarıyılı final soruları
1)kozmolojik delillerden birini açıklayın
2)İbn Rüşd'ün Tanrı'nın varlığına getirdiği Kurani delilleri yazın.
3)"kamil-ibadete layık Tanrı" sıfatı ve felsefı problemlerı nelerdır?
4)din dili nasıl anlaşılmalıdır? din dili diye birşey var mıdır?
sorulardan 3ü cevaplanacaktır.
Başlık: Ynt: Yrd. Doç. Dr. Muammer İskenderoğlu
Gönderen: nihan - Mayıs 17, 2010, 12:58:15 ÖS
islam felsefesi soruları
2009 -2010 bahar dönemi final
4 soru 1 zorunlu 1 de seçmeli olmak üzere toplam 2 soru cevaplanacaktır.
1) Din ve felsefe arasındaki ilişkiyi çatışma ve uyum açısından anlatınız -Gazali ve Rüşd'e atıf yaparak-
(bu soruda eserler zikredilerek atıflar yapılmalı.. )(zorunlu soru)
2) Alemin ezeliliği hakkında kelamcılar ve filozofların getirdiği argümanları değerlendiriniz.Birbirilerine karşılıklı kıyaslamalar yaparak anlatınız.
3) Sepeb sonuç arasındaki ilişkiyi Gazali ve Rüşd açısından değerlendiriniz. (17. mesele illiyet prensibi ve mucize konusu yani, burda da mutlaka Rüşd'ün bu konuya nasıl bir açıklama getirdiği zikredilmelidir. sadece birine göre zorunlu diğerine göre zorunlu değil şeklinde yazmayı eksik kabul ediyor!..)
4) İbni Tufeyl'in kendinden önceki filozofları değerlendirmesi onlar hakkındaki yorumları yazınız.. (öncekiler, Bacce, Bacce zamanındaki çağdaşlar, kendi dönemindekişler, İ.Sina,Farabi ve Gazali hakkındakiler..)

sürede 45 dakikaydı., giriş gelişme sonuç bir kompozisyon istiyor, hem dolgun kağıt istiyor hemde gereksiz şeylerin yazılmasını istemiyor.. hem başka kaynaklardan da konuyu okumuşmusunuz onu ölçücem diyor.. ne diyeyim Allah bizden sonrakilere kolaylık versin...
Başlık: Ynt: Yrd. Doç. Dr. Muammer İskenderoğlu
Gönderen: nihan - Mayıs 17, 2010, 01:12:41 ÖS
bundan önce Quizde de yine Tufeylin Hay bin Yakzan isimli eserinde Hay Asal ve Salaman neyi karakterize eder diye sormuştu.. Sonuç olarak din ve felsefe arasında nasıl bir ilişki fark yada uyum vardır, bu eser bağlamında zikredin demişti sanırım..
bir sınıfada hay bin yakzanın özetini yapın demişti.


Cevap: dini öğreti olmadan da hakikatin bilgisine ulaşılabilir. ama bu kişinin yetkin olması gereklidir. Toplum yetkin insanlardan müteşekkil olmadığına göre toplumun bir peygambere, dini öğretiye ihtiyacı vardır ama yetkin insanın yoktur. gibi bir sonuç çıkıyordu. ayrıca dindeki söylemlerin mecazi olmasının, hakikatı açık ve net bir şekilde ortaya koymamasının, mecaz kullanılmasının sebebi olarak da her insanın bunu anlayabilecek kapasitede olmayışı, yani dinin  toplumdaki herkese hitap eder olması açısından peygamberin böyle bir söylemi tercih ettiği etmesi gerektiğiydi..

hikayeden çıkacak bir başka sonuçta sorgulamanın kişinin fıtratında doğasında varolan birözellik olması da olabilir..
Başlık: Ynt: Yrd. Doç. Dr. Muammer İskenderoğlu
Gönderen: ...özgürlük... - Kasım 28, 2011, 11:25:01 ÖÖ
2011-2012 din felsefesi ı dersi zize soruları

1. Din felsefesini tanımlayınız. Din felsefesinin ana problemlerini belirterek bu problemlere yaklaşımında Din felsefesini kelam ilminden ayıran özelliklerini belirtiniz.
2. Dini tecrübeyi normal algının bir çeşidi olarak gören Alston'un dini tecrübe yorumu hakkında ve bu yoruma yöneltilen eleştiriler hakkında bilgi veriniz.
3. Fideist anlayışa yöneltilecek eleştiriler nelerdirr?
4. Kendi inanç sitemimizle aklın nasıl bir ilişkisi olduğunu düşünüyorsunuz?
5. İman akıl ilişkisi bağlamında katı akılcılığı açıklayıp eleştiriniz.
Başlık: Ynt: Muammer İskenderoğlu, Yrd. Doç. Dr.
Gönderen: burçin - Aralık 26, 2012, 06:47:43 ÖS
geçen seneki ilkçağ final sorularını hatırlayan var mı?
Başlık: Ynt: Muammer İskenderoğlu, Yrd. Doç. Dr.
Gönderen: bilinmeyenkahraman - Kasım 03, 2014, 01:43:30 ÖS
islam felsefesi güz dönemi soruları
1) kindi ile mutezile ilişkisini açıklayın
2)farabinin din tanımı ve din felsefe ilişkisi
3)farabi neden eflatun ve aristoyu uzlaştırmaya çalışmıştır örneklerle açıklayın
4) ibn sinanın nefs anlayışı
5) çeviri hareketleri sebepleri ve sonuçları nelerdir
6) ihvanı safanın din anlayışı
sorular seçmeliydi.
Başlık: Ynt: Muammer İskenderoğlu, Yrd. Doç. Dr.
Gönderen: arsaneri53 - Ocak 28, 2016, 05:10:07 ÖS
2015-2016 Güz Dönemi İslam Felsefesi Dersi Final Sınavı Soruları

1- İslam felsefesi tarihine ilgi duyan okuyucuya beş eser (tam künye ile) tavsiye ediniz. (10p)
2- Gazali filozofları tekfir ettiği meselelerde tutarlı mıdır ? İbn Tufeyl, İbn Rüşd, Razi ve Tusi'ye atıf yaparak açıklayınız. (40p)
3- Felsefi bir gelenek olarak İşrakilik ne demektir ve temsilcileri kimlerdir ? Açıklayınız. (25p)
4- Osmanlı düşünce hayatı denince hangi eğilimler ve düşünürlerden bahsedilebilir ? Açıklayınız. (25p)

* İlk soru için hocanın dersi işlerken sınıfta okuduğu eserlerin isimlerini bilmek önemli.
* İkinci ve dördüncü soru için ise hocanın derste hem Gazali'ye hem de Osmanlı düşünce hayatına fazlasıyla kötü yönde eleştiri getirdiğini belirtmek isterim.
Başlık: Ynt: Muammer İskenderoğlu
Gönderen: nmnklbr - Ocak 20, 2019, 09:57:29 ÖS
2018-2019 İlkçağ Felsefe Tarihi Final Soruları
1)Platonun Bilgi Anlayışını yazınız
2)Platonun felsefe sistemi ile aristonun felsefe sistemini karşılaştırın
3)Platonun tanrı anlayışı ile aristonun tanrı anlayışını karşılaştırın.
4)Aristoda dört nedeni açıklayınız.
5)Epikürcülerin varlık anlayışını yazınız
6)Septiklerin yargıyı askıya alma gerekçelerini yazınız.
Sorulardan yalnızca üçü cevaplanacak