E-ilahiyat Forum

Fakülteler Özel => Vize ve Final Soruları => Diğer => Sakarya İlahiyat => Konuyu başlatan: aişem - Mart 30, 2013, 11:43:36 ÖS

Başlık: tamer yıldırım
Gönderen: aişem - Mart 30, 2013, 11:43:36 ÖS
din felsefesi bahar yarıyılı vize soruları
1-din felsefesini uğraştığı meseleler nelerdir?
2-apriori ve apesteriori hakkında bilgi verin.
3-ibni rüşdün kozmolojik delile yönelttiği eleştiriler nelerdir?
4-dini tecrüce bir delil midir.?evetse neden?


bahar yarıyılı quız soruları
1-felsefeni özellikleri nelerdir?
2-kantın kozmolojik delile yönelttiği eleştiriler nelerdir?
Başlık: Ynt: tamer yıldırım
Gönderen: aişem - Haziran 06, 2013, 12:28:10 ÖÖ
bahar yarıyılı final soruları

1- tanrı hakkında konuşmayla ilgili maddeleri yazıp açıklayın
2- panteizme yöneltilen eleştirileri yazın
3- kantın ödev ahlakının ilkelerini yazın
( 2 soru daha olacak tı :(  )
Başlık: Ynt: tamer yıldırım
Gönderen: aysenurnuroglu - Kasım 17, 2014, 12:27:00 ÖÖ
2014 felsefe tarihi vize Soruları ; 1) ilkçağ felsefesinin sınıflanlandırması yapınız 2) platonun idealar teorisinin önemli özelliklerini yazınız. 3) Aristotelesin katagorilerini yazınız ve birer örnek veriniz 4) Dört nedeni(gai.fail,formel,maddi) yazınız örnekle açıklayınız. 5) Sofistlere göre algı nelerdir açıklayınız(fenomenalizm, deneyimcilik, rölativizm)
Başlık: Ynt: tamer yıldırım
Gönderen: arsaneri53 - Ocak 18, 2015, 02:43:14 ÖS
2014-2015 Felsefe Tarihi Final Soruları

1- Liebniz'in Töz'ünü açıklayınız.
2- Spinoza'nın Töz'ünü açıklayınız.
3- Kant'ın Antinomisini/Çatışkılarını yazınız. (4 madde)
4- Descartes'in 4 kuralını yazınız ve açıklayınız.
5- Bacon'ın idollerini yazınız ve açıklayınız.


(4. ve 5. sorular seçmeli)
Başlık: Ynt: tamer yıldırım
Gönderen: yuksel5454 - Ekim 09, 2015, 06:04:49 ÖS
TEK DERS (Felsefe Tarihi) Tamer Yıldırım

1) Platonun idealar teorisiyle Aristo-
teles'in töz anlayışını karşılaştırınız.

2) Descartes'in töz anlayışını yazınız.
Başlık: Ynt: tamer yıldırım
Gönderen: Sare müberra - Kasım 30, 2016, 12:45:22 ÖÖ
 ??? ??? 2016-2017 güz dönemi Felsefe Tarihi vize soruları ;) ;)
1) platonun idealar teorisinin önemli özelliklerini yazınız.
2) Sofistlere göre algı nelerdir açıklayınız ?(fenomenalizm, deneyimcilik, rölativizm)
3)parmenidesin varlığın var olduğunu bir olduğunu ve bölünemeyeceğini hangi ergümanla anlatmıştır ?
4) platonun mağara olayından çıkarmamız gereken sonuç ?
Başlık: Ynt: tamer yıldırım
Gönderen: ...özgürlük... - Nisan 06, 2018, 11:16:45 ÖÖ
2012-2013 Bahar Dönemi Final Soruları

1. David Hume'un nedensellik görüşünü açıklayınız.
2. I.Kant'ın antinomilerini/çatışkılarını yazınız.
3. Leibniz'in monad görüşünü açıklayarak yazınız.
4. Spinoza'nın tözü/cevheri nasıl değerlednridiğini açıklayarak yazınız.
Başlık: Ynt: tamer yıldırım
Gönderen: IHalil37 - Kasım 22, 2018, 10:43:44 ÖS
karabacak.ha@gmail.com2018-2019  FELSEFE TARİHİ VİZE SORULARI (İ.Ö / 2A)

1) parmenides den sonra ortaya çıkan akımlar nedir
2) idealar teorisini temel özelliklerini yazınız
3) ilk çağ felsefesinin dönemlerini yazınız
------4. soru ikisinden biri seçmeli   
4)sofistlerin bilgi anlayışı hakkında bilgi veriniz
5)sofistlerin etki etti alanları yazınız


                                                                                   Alırım bir teşekkür
Başlık: Ynt: tamer yıldırım
Gönderen: ...özgürlük... - Mart 19, 2019, 09:20:28 ÖÖ
2015-2016 Ahlak Felsefesi Vize

1. Müsaleme, Deontolojik Ahlak, Teleolojik ahlak, Müeyyide kavramlarını açıklayınız.
2. İslam ahlakınd avazifenin özelliklerini yazın ve açıklayın.
3. İnsanın ruhi ve manevi varlığına karşı vazifelerini yazın, kısaca açıklayın.
4. İslam ahlakı Sarp yokuşu tırmanmak olarak tanımlanmış, İslam dini kolaylık dini olarak betimlenmiştir. Bu çelişki midir, neden?